Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

nieuw lid aanmelden

Lid aanmelden (nieuw of al ooit lid geweest)

een nieuw lid aanmelden kan als de definitieve indeling bekend is.
Captains en reservecaptains kunnen zelf een nieuw/extra lid aanmelden en de contributie direct via iDEAL voldoen met de verkregen inlogcode.

De precieze beschrijving vind u onder INFORMATIE/DOWNLOADS of klik hier

Alleen met een succesvolle iDEAL betaling is het lid aangemeld. De nieuwe speler mag meegooien vanaf de aanmelding.
Aanmeldingen worden dagelijks bijgewerkt.

Een pasfoto (met op de achterzijde naam en geboortedatum) van het nieuwe/extra lid kan z.s.m. worden opgestuurd naar de ledenadministratie.

Pasfoto's kunnen ook digitaal aangeleverd worden. Vermeld dan ook duidelijk de naam en geboorte datum.
Indien binnen 2 weken na aanmelding geen pasfoto is ontvangen kan er geen spelerspas
worden afgegeven, is een speler niet speelgerechtigd en gelden er met terugwerkende kracht maatregelen zoals
opgenomen in het huishoudelijk reglement, artikel 2, lid 2.

Terug