Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Info Corona (niet meer actueel)

7-7-2020 Duidelijkheid voor darters

Gisteren heeft de NDB een nieuw protocol rondom darten openbaar gemaakt. Dit protocol is hier te vinden. In grote lijnen komt het er op neer dat darts, net als bijvoorbeeld voetbal, tijdens de uitoefening van de sport de anderhalve meter verplichting los mag laten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor schrijvers. Wanneer je niet zelf speelt moet je uiteraard de richtlijnen van het RIVM op blijven volgen.

 

5-6-2020 Belangrijk nieuws aangaande het nieuwe seizoen

Komende week staat de inschrijving voor komend seizoen op de planning. Na een bestuursvergadering van gisteren heeft het bestuur besloten dit gewoon door te laten gaan. De inschrijving opent op 11 juni en zal sluiten op 12 juli a.s.
Zoals eerder gecommuniceerd wordt in principe dezelfde competitie- en divisie-indeling gebruikt. Als er voorkeuren zijn om hoger of lager te worden ingedeeld moet je dit kenbaar maken bij de inschrijving!

We gaan het seizoen van start conform het wedstrijdreglement van 2019/20. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de ALV niet door te laten gaan maar heeft tegelijkertijd geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Dit met uitzondering van het nietig verklaren van de competitie. De secretaris zal wel een jaarverslag maken en dit op de site plaatsen. Jullie als leden hebben wel het recht om inzage te verkrijgen in de financiën van de bond. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de penningmeester. Aftredend en herkiesbare bestuursleden blijven in functie tot en met de volgende ALV.

Relevant nog om te vermelden is dat op het moment van schrijven er nog niet gedart mag worden in de Horeca van veiligheidsregio Brabant-zuidoost. Dit is de regio waar de bond zich heeft gevestigd en waar het merendeel van de wedstrijden wordt voltrokken. De verwachting is echter wel dat er, mits er geen nieuwe corona-piek plaats vindt, in het nieuwe seizoen gedart kan worden. Het bestuur houdt het advies van onze veiligheidsregio nauw in de gaten. Update 16-6: inmiddels is darten toegestaan in de Horeca. Echter wel zonder schrijver en met in acht neming van de anderhalve meter. Zie nieuwsbericht 7-7-2020.

Aanvullend is inmiddels de verrekening van contributie inmiddels verwerkt. De penningmeester zal alle gefaalde transacties controleren. Mocht je hierin vragen hebben kun je hierover contact opnemen met de penningmeester.

Als er verdere vragen zijn mag je contact opnemen met de secretaris.

Terug