Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Speelschema divisie 3e

Weeknr. Dag Datum Thuisteam Uitteam
37 din 12-09-2017 Dc D'n Eikel Oranjebar 5
woe 13-09-2017 Bruheze 3 Turfke Hoeveul
woe 13-09-2017 D'n Egel 2 Brouwer 1
don 14-09-2017 Dc de Koekoek Dc In The Pocket 3
vri 15-09-2017 T Is Goed Zat Gammele Geval 2
38 din 19-09-2017 Brouwer 1 Oranjebar 11
woe 20-09-2017 Dc In The Pocket 3 Bruheze 3
woe 20-09-2017 Oranjebar 5 T Is Goed Zat
woe 20-09-2017 Turfke Hoeveul Dc D'n Eikel
vri 22-09-2017 Gammele Geval 2 H.H.G .3
39 woe 27-09-2017 T Is Goed Zat Turfke Hoeveul
woe 27-09-2017 Oranjebar 5 Gammele Geval 2
woe 27-09-2017 Dc D'n Eikel Dc In The Pocket 3
don 28-09-2017 Dc de Koekoek Brouwer 1
don 28-09-2017 H.H.G .3 D'n Egel 2
40 din 03-10-2017 Brouwer 1 Bruheze 3
woe 04-10-2017 Dc In The Pocket 3 T Is Goed Zat
woe 04-10-2017 Turfke Hoeveul Gammele Geval 2
woe 04-10-2017 D'n Egel 2 Oranjebar 11
woe 04-10-2017 Oranjebar 5 H.H.G .3
42 maa 16-10-2017 H.H.G .3 Oranjebar 11
din 17-10-2017 Dc D'n Eikel Brouwer 1
woe 18-10-2017 Oranjebar 5 Turfke Hoeveul
don 19-10-2017 Dc de Koekoek D'n Egel 2
vri 20-10-2017 Gammele Geval 2 Dc In The Pocket 3
43 din 24-10-2017 Brouwer 1 T Is Goed Zat
woe 25-10-2017 Turfke Hoeveul H.H.G .3
woe 25-10-2017 D'n Egel 2 Bruheze 3
woe 25-10-2017 Dc In The Pocket 3 Oranjebar 5
don 26-10-2017 Oranjebar 11 Dc de Koekoek
44 maa 30-10-2017 H.H.G .3 Dc de Koekoek
din 31-10-2017 Brouwer 1 Gammele Geval 2
din 31-10-2017 Dc D'n Eikel D'n Egel 2
woe 01-11-2017 Bruheze 3 Oranjebar 11
woe 01-11-2017 Turfke Hoeveul Dc In The Pocket 3
45 woe 08-11-2017 D'n Egel 2 T Is Goed Zat
woe 08-11-2017 Oranjebar 11 Dc D'n Eikel
woe 08-11-2017 Oranjebar 5 Brouwer 1
woe 08-11-2017 Dc In The Pocket 3 H.H.G .3
don 09-11-2017 Dc de Koekoek Bruheze 3
47 maa 20-11-2017 H.H.G .3 Bruheze 3
din 21-11-2017 Dc D'n Eikel Dc de Koekoek
woe 22-11-2017 Turfke Hoeveul Brouwer 1
don 23-11-2017 T Is Goed Zat Oranjebar 11
vri 24-11-2017 Gammele Geval 2 D'n Egel 2
48 din 28-11-2017 Brouwer 1 Dc In The Pocket 3
woe 29-11-2017 Bruheze 3 Dc D'n Eikel
woe 29-11-2017 D'n Egel 2 Oranjebar 5
woe 29-11-2017 Oranjebar 11 Gammele Geval 2
don 30-11-2017 Dc de Koekoek T Is Goed Zat
50 din 12-12-2017 Dc D'n Eikel H.H.G .3
woe 13-12-2017 Oranjebar 5 Oranjebar 11
woe 13-12-2017 Turfke Hoeveul D'n Egel 2
vri 15-12-2017 Gammele Geval 2 Dc de Koekoek
vri 15-12-2017 T Is Goed Zat Bruheze 3
51 din 19-12-2017 Brouwer 1 H.H.G .3
din 19-12-2017 Dc D'n Eikel T Is Goed Zat
woe 20-12-2017 D'n Egel 2 Dc In The Pocket 3
woe 20-12-2017 Bruheze 3 Gammele Geval 2
don 21-12-2017 Dc de Koekoek Oranjebar 5
2 maa 08-01-2018 H.H.G .3 T Is Goed Zat
din 09-01-2018 Dc D'n Eikel Gammele Geval 2
woe 10-01-2018 Oranjebar 5 Bruheze 3
woe 10-01-2018 Dc In The Pocket 3 Oranjebar 11
woe 10-01-2018 Turfke Hoeveul Dc de Koekoek
3 din 16-01-2018 Brouwer 1 D'n Egel 2
woe 17-01-2018 Dc In The Pocket 3 Dc de Koekoek
woe 17-01-2018 Oranjebar 5 Dc D'n Eikel
woe 17-01-2018 Turfke Hoeveul Bruheze 3
vri 19-01-2018 Gammele Geval 2 T Is Goed Zat
4 maa 22-01-2018 H.H.G .3 Gammele Geval 2
din 23-01-2018 Dc D'n Eikel Turfke Hoeveul
woe 24-01-2018 Bruheze 3 Dc In The Pocket 3
woe 24-01-2018 Oranjebar 11 Brouwer 1
vri 26-01-2018 T Is Goed Zat Oranjebar 5
5 din 30-01-2018 Brouwer 1 Dc de Koekoek
woe 31-01-2018 D'n Egel 2 H.H.G .3
woe 31-01-2018 Dc In The Pocket 3 Dc D'n Eikel
woe 31-01-2018 Turfke Hoeveul T Is Goed Zat
vri 02-02-2018 Gammele Geval 2 Oranjebar 5
6 woe 07-02-2018 Oranjebar 11 Turfke Hoeveul
8 maa 19-02-2018 H.H.G .3 Oranjebar 5
woe 21-02-2018 Oranjebar 11 D'n Egel 2
woe 21-02-2018 Bruheze 3 Brouwer 1
vri 23-02-2018 Gammele Geval 2 Turfke Hoeveul
vri 23-02-2018 T Is Goed Zat Dc In The Pocket 3
9 din 27-02-2018 Brouwer 1 Dc D'n Eikel
woe 28-02-2018 Oranjebar 11 H.H.G .3
woe 28-02-2018 Dc In The Pocket 3 Gammele Geval 2
woe 28-02-2018 D'n Egel 2 Dc de Koekoek
woe 28-02-2018 Turfke Hoeveul Oranjebar 5
11 maa 12-03-2018 H.H.G .3 Turfke Hoeveul
woe 14-03-2018 Bruheze 3 D'n Egel 2
woe 14-03-2018 Oranjebar 5 Dc In The Pocket 3
don 15-03-2018 Dc de Koekoek Oranjebar 11
vri 16-03-2018 T Is Goed Zat Brouwer 1
12 woe 21-03-2018 Oranjebar 11 Bruheze 3
woe 21-03-2018 D'n Egel 2 Dc D'n Eikel
woe 21-03-2018 Dc In The Pocket 3 Turfke Hoeveul
don 22-03-2018 Dc de Koekoek H.H.G .3
vri 23-03-2018 Gammele Geval 2 Brouwer 1
14 din 03-04-2018 Brouwer 1 Oranjebar 5
din 03-04-2018 Dc D'n Eikel Oranjebar 11
woe 04-04-2018 Bruheze 3 Dc de Koekoek
vri 06-04-2018 T Is Goed Zat D'n Egel 2
15 maa 09-04-2018 H.H.G .3 Dc In The Pocket 3
din 10-04-2018 Brouwer 1 Turfke Hoeveul
woe 11-04-2018 Oranjebar 11 T Is Goed Zat
woe 11-04-2018 D'n Egel 2 Gammele Geval 2
woe 11-04-2018 Bruheze 3 H.H.G .3
don 12-04-2018 Dc de Koekoek Dc D'n Eikel
16 din 17-04-2018 Dc D'n Eikel Bruheze 3
vri 20-04-2018 Gammele Geval 2 Oranjebar 11
17 maa 23-04-2018 Dc In The Pocket 3 Brouwer 1
maa 23-04-2018 Oranjebar 5 D'n Egel 2
din 24-04-2018 T Is Goed Zat Dc de Koekoek
18 maa 30-04-2018 H.H.G .3 Dc D'n Eikel
woe 02-05-2018 Oranjebar 11 Oranjebar 5
woe 02-05-2018 D'n Egel 2 Turfke Hoeveul
woe 02-05-2018 Bruheze 3 T Is Goed Zat
don 03-05-2018 Dc de Koekoek Gammele Geval 2
19 din 08-05-2018 T Is Goed Zat Dc D'n Eikel
din 08-05-2018 H.H.G .3 Brouwer 1
din 08-05-2018 Dc In The Pocket 3 D'n Egel 2
woe 09-05-2018 Oranjebar 5 Dc de Koekoek
woe 09-05-2018 Turfke Hoeveul Oranjebar 11
vri 11-05-2018 Gammele Geval 2 Bruheze 3
20 woe 16-05-2018 Bruheze 3 Oranjebar 5
woe 16-05-2018 Oranjebar 11 Dc In The Pocket 3
don 17-05-2018 Dc de Koekoek Turfke Hoeveul
vri 18-05-2018 Gammele Geval 2 Dc D'n Eikel
vri 18-05-2018 T Is Goed Zat H.H.G .3