Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Uitslagen divisie 4a

Week Thuisteam Uitteam Uitslag Status
20 't Vertierke 2 Snookertown 3 3 - 7
20 Midnight Power The Family en Co 5 - 5
20 3 x Niks 't Buurtjesplein 5 - 5
20 Dc Stam 50 Brouwer 666 6 - 4
20 BrightSide 1 ut Vat 4 - 6
20 De Boerderij Banana Darts 1 - 9
19 ut Vat 't Buurtjesplein 9 - 1
19 In d' Ouwe Peel Banana Darts 4 - 6
19 Brouwer 666 3 x Niks 7 - 0
19 BrightSide 1 Midnight Power 8 - 2
19 Snookertown 3 Dc Stam 50 9 - 1
19 De Boerderij The Family en Co 6 - 4
18 In d' Ouwe Peel The Family en Co 5 - 5
18 't Vertierke 2 Banana Darts 7 - 3
18 Midnight Power ut Vat 0 - 10
18 't Buurtjesplein Brouwer 666 6 - 4
18 3 x Niks Snookertown 3 2 - 8
17 De Boerderij BrightSide 1 0 - 10
16 Midnight Power De Boerderij 5 - 5
16 ut Vat Brouwer 666 6 - 4
16 Banana Darts Dc Stam 50 10 - 0
16 The Family en Co 't Vertierke 2 5 - 5
16 BrightSide 1 In d' Ouwe Peel 7 - 3
16 Snookertown 3 't Buurtjesplein 6 - 4
15 Brouwer 666 Snookertown 3 0 - 10
15 Dc Stam 50 The Family en Co 5 - 5
15 't Vertierke 2 BrightSide 1 4 - 6
15 3 x Niks Banana Darts 2 - 8
15 In d' Ouwe Peel Midnight Power 4 - 6
15 De Boerderij ut Vat 0 - 7
14 Midnight Power 't Vertierke 2 7 - 3
14 ut Vat Snookertown 3 7 - 3
14 The Family en Co 3 x Niks 8 - 2
14 De Boerderij In d' Ouwe Peel 4 - 6
14 BrightSide 1 Dc Stam 50 10 - 0
13 Banana Darts 't Buurtjesplein 6 - 4
12 Dc Stam 50 Midnight Power 4 - 6
12 In d' Ouwe Peel ut Vat 2 - 8
12 3 x Niks BrightSide 1 0 - 10
12 Brouwer 666 Banana Darts 1 - 9
12 't Buurtjesplein The Family en Co 7 - 3
12 't Vertierke 2 De Boerderij 7 - 3
11 In d' Ouwe Peel 't Vertierke 2 6 - 4
11 Midnight Power 3 x Niks 5 - 5
11 The Family en Co Brouwer 666 9 - 1
11 Banana Darts Snookertown 3 6 - 4
11 De Boerderij Dc Stam 50 4 - 6
11 BrightSide 1 't Buurtjesplein 8 - 2
10 't Vertierke 2 ut Vat 2 - 8
10 Brouwer 666 Dc Stam 50 6 - 4
9 Brouwer 666 BrightSide 1 0 - 10
9 Dc Stam 50 In d' Ouwe Peel 3 - 7
9 't Buurtjesplein Midnight Power 7 - 3
9 De Boerderij 3 x Niks 7 - 3
9 Snookertown 3 The Family en Co 8 - 2
8 In d' Ouwe Peel 3 x Niks 7 - 3
8 ut Vat Banana Darts 8 - 2
8 Midnight Power Brouwer 666 7 - 3
8 't Vertierke 2 Dc Stam 50 7 - 3
8 De Boerderij 't Buurtjesplein 2 - 8
8 BrightSide 1 Snookertown 3 7 - 3
7 Dc Stam 50 ut Vat 1 - 9
5 3 x Niks 't Vertierke 2 3 - 7
5 Brouwer 666 De Boerderij 4 - 6
5 't Buurtjesplein In d' Ouwe Peel 9 - 1
5 Banana Darts The Family en Co 3 - 7
5 Snookertown 3 Midnight Power 7 - 3
4 In d' Ouwe Peel Brouwer 666 6 - 4
4 't Vertierke 2 't Buurtjesplein 7 - 3
4 Dc Stam 50 3 x Niks 6 - 4
4 The Family en Co ut Vat 2 - 8
4 De Boerderij Snookertown 3 0 - 10
4 BrightSide 1 Banana Darts 8 - 2
4 Snookertown 3 In d' Ouwe Peel 7 - 3
3 3 x Niks ut Vat 2 - 8
3 Brouwer 666 't Vertierke 2 2 - 8
3 Banana Darts Midnight Power 6 - 4
3 't Buurtjesplein Dc Stam 50 4 - 6
3 The Family en Co BrightSide 1 2 - 8
2 ut Vat BrightSide 1 4 - 6
2 't Buurtjesplein 3 x Niks 6 - 4
2 The Family en Co Midnight Power 2 - 8
2 Banana Darts De Boerderij 10 - 0
2 Snookertown 3 't Vertierke 2 5 - 5
51 3 x Niks Brouwer 666 7 - 0
51 Midnight Power BrightSide 1 3 - 7
51 Dc Stam 50 Snookertown 3 4 - 6
51 't Buurtjesplein ut Vat 1 - 9
51 The Family en Co De Boerderij 5 - 5
51 Banana Darts In d' Ouwe Peel 5 - 5
50 ut Vat Midnight Power 7 - 3
50 Brouwer 666 't Buurtjesplein 2 - 8
50 Banana Darts 't Vertierke 2 4 - 6
50 The Family en Co In d' Ouwe Peel 2 - 8
50 BrightSide 1 De Boerderij 9 - 1
50 Snookertown 3 3 x Niks 8 - 2
49 Midnight Power 't Buurtjesplein 7 - 3
49 Dc Stam 50 BrightSide 1 2 - 8
48 Brouwer 666 ut Vat 3 - 7
48 't Vertierke 2 The Family en Co 4 - 6
48 Dc Stam 50 Banana Darts 3 - 7
48 't Buurtjesplein Snookertown 3 2 - 8
48 De Boerderij Midnight Power 2 - 8
47 Midnight Power In d' Ouwe Peel 6 - 4
47 ut Vat De Boerderij 9 - 1
47 The Family en Co Dc Stam 50 4 - 6
47 Banana Darts 3 x Niks 7 - 3
47 BrightSide 1 't Vertierke 2 8 - 2
47 Snookertown 3 Brouwer 666 9 - 1
46 In d' Ouwe Peel BrightSide 1 4 - 6
46 Brouwer 666 The Family en Co 6 - 4
46 Midnight Power Snookertown 3 4 - 6
45 In d' Ouwe Peel De Boerderij 7 - 3
45 't Vertierke 2 Midnight Power 3 - 7
45 3 x Niks The Family en Co 4 - 6
45 't Buurtjesplein Banana Darts 3 - 7
45 Snookertown 3 ut Vat 4 - 6
44 Midnight Power Dc Stam 50 6 - 4
44 ut Vat In d' Ouwe Peel 6 - 4
44 The Family en Co 't Buurtjesplein 3 - 7
44 Banana Darts Brouwer 666 7 - 3
44 De Boerderij 't Vertierke 2 3 - 7
44 BrightSide 1 3 x Niks 9 - 1
43 't Vertierke 2 In d' Ouwe Peel 3 - 7
43 3 x Niks Midnight Power 2 - 8
43 Dc Stam 50 De Boerderij 6 - 4
43 't Buurtjesplein BrightSide 1 1 - 9
43 Snookertown 3 Banana Darts 7 - 3
42 3 x Niks De Boerderij 6 - 4
42 ut Vat 't Vertierke 2 6 - 4
42 In d' Ouwe Peel Dc Stam 50 7 - 3
42 The Family en Co Snookertown 3 2 - 8
42 BrightSide 1 Brouwer 666 7 - 3
41 In d' Ouwe Peel Snookertown 3 5 - 5
40 Brouwer 666 Midnight Power 3 - 7
40 3 x Niks In d' Ouwe Peel 3 - 7
40 Dc Stam 50 't Vertierke 2 3 - 7
40 Banana Darts ut Vat 3 - 7
40 't Buurtjesplein De Boerderij 5 - 5
40 Snookertown 3 BrightSide 1 5 - 5
39 In d' Ouwe Peel 't Buurtjesplein 6 - 4
39 ut Vat Dc Stam 50 7 - 3
39 't Vertierke 2 3 x Niks 5 - 5
39 The Family en Co Banana Darts 6 - 4
39 De Boerderij Brouwer 666 7 - 3
38 3 x Niks Dc Stam 50 4 - 6
38 Brouwer 666 In d' Ouwe Peel 3 - 7
38 ut Vat The Family en Co 10 - 0
38 Banana Darts BrightSide 1 5 - 5
38 't Buurtjesplein 't Vertierke 2 6 - 4
38 Snookertown 3 De Boerderij 8 - 2
37 ut Vat 3 x Niks 9 - 1
37 Dc Stam 50 't Buurtjesplein 6 - 4
37 Midnight Power Banana Darts 6 - 4
37 't Vertierke 2 Brouwer 666 8 - 2
37 BrightSide 1 The Family en Co 6 - 4