Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Speelschema divisie 1b

Weeknr. Dag Datum Thuisteam Uitteam
37 maa 10-09-2018 't Vertierke 7 Grandad's Army D'n Borrel 2
vri 14-09-2018 t is Gebeurd 't Turfke 3
vri 14-09-2018 Dc de Stam 8 Bacchus
vri 14-09-2018 Nine Fingers Dc de Boerderij 1.5
vri 14-09-2018 Bruheze 10 Dc In The Pocket 4
38 woe 19-09-2018 Dc de Boerderij 1.5 t is Gebeurd
woe 19-09-2018 Bruheze 1 Happy Vogelpikkers 11
don 20-09-2018 Happy Vogelpikkers 11 Nine Fingers
vri 21-09-2018 Dc In The Pocket 4 Bruheze 1
vri 21-09-2018 Dc 't Dorpscafe 2 Bruheze 10
vri 21-09-2018 Bacchus D'n Borrel 2
39 din 25-09-2018 D'n Borrel 2 't Turfke 3
woe 26-09-2018 Dc de Boerderij 1.5 Happy Vogelpikkers 11
woe 26-09-2018 Bruheze 1 Dc 't Dorpscafe 2
vri 28-09-2018 t is Gebeurd Dc de Stam 8
vri 28-09-2018 Bruheze 10 't Vertierke 7 Grandad's Army
vri 28-09-2018 Nine Fingers Dc In The Pocket 4
40 don 04-10-2018 't Vertierke 7 Grandad's Army Bruheze 1
don 04-10-2018 Happy Vogelpikkers 11 t is Gebeurd
vri 05-10-2018 Dc 't Dorpscafe 2 Nine Fingers
vri 05-10-2018 Bacchus Bruheze 10
vri 05-10-2018 Dc In The Pocket 4 Dc de Boerderij 1.5
42 vri 19-10-2018 t is Gebeurd D'n Borrel 2
vri 19-10-2018 't Turfke 3 Dc de Stam 8
43 woe 24-10-2018 Dc de Boerderij 1.5 Dc 't Dorpscafe 2
woe 24-10-2018 Bruheze 1 Bacchus
don 25-10-2018 Happy Vogelpikkers 11 Dc In The Pocket 4
vri 26-10-2018 Dc de Stam 8 D'n Borrel 2
vri 26-10-2018 Bruheze 10 't Turfke 3
vri 26-10-2018 Nine Fingers 't Vertierke 7 Grandad's Army
44 don 01-11-2018 Happy Vogelpikkers 11 Dc 't Dorpscafe 2
don 01-11-2018 't Vertierke 7 Grandad's Army Dc de Boerderij 1.5
vri 02-11-2018 Dc de Stam 8 Bruheze 10
vri 02-11-2018 Dc In The Pocket 4 t is Gebeurd
vri 02-11-2018 't Turfke 3 Bruheze 1
vri 02-11-2018 Bacchus Nine Fingers
45 woe 07-11-2018 Dc de Boerderij 1.5 Bacchus
woe 07-11-2018 Bruheze 1 Dc de Stam 8
don 08-11-2018 Happy Vogelpikkers 11 't Vertierke 7 Grandad's Army
vri 09-11-2018 Nine Fingers 't Turfke 3
vri 09-11-2018 Dc In The Pocket 4 Dc 't Dorpscafe 2
vri 09-11-2018 Bruheze 10 D'n Borrel 2
46 din 13-11-2018 D'n Borrel 2 Bruheze 1
don 15-11-2018 't Vertierke 7 Grandad's Army Dc In The Pocket 4
vri 16-11-2018 Dc 't Dorpscafe 2 t is Gebeurd
vri 16-11-2018 Dc de Stam 8 Nine Fingers
vri 16-11-2018 Bacchus Happy Vogelpikkers 11
vri 16-11-2018 't Turfke 3 Dc de Boerderij 1.5
48 woe 28-11-2018 Dc de Boerderij 1.5 Dc de Stam 8
don 29-11-2018 Happy Vogelpikkers 11 't Turfke 3
don 29-11-2018 t is Gebeurd Bruheze 10
vri 30-11-2018 Dc In The Pocket 4 Bacchus
vri 30-11-2018 Dc 't Dorpscafe 2 't Vertierke 7 Grandad's Army
vri 30-11-2018 Nine Fingers D'n Borrel 2
49 din 04-12-2018 D'n Borrel 2 Dc de Boerderij 1.5
don 06-12-2018 't Vertierke 7 Grandad's Army t is Gebeurd
don 06-12-2018 't Turfke 3 Dc In The Pocket 4
vri 07-12-2018 Bruheze 10 Bruheze 1
vri 07-12-2018 Bacchus Dc 't Dorpscafe 2
vri 07-12-2018 Dc de Stam 8 Happy Vogelpikkers 11
50 don 13-12-2018 't Vertierke 7 Grandad's Army Bacchus
don 13-12-2018 Happy Vogelpikkers 11 D'n Borrel 2
don 13-12-2018 Dc de Stam 8 Dc In The Pocket 4
vri 14-12-2018 Dc 't Dorpscafe 2 't Turfke 3
vri 14-12-2018 Nine Fingers Bruheze 10
vri 14-12-2018 t is Gebeurd Bruheze 1
51 din 18-12-2018 D'n Borrel 2 Dc In The Pocket 4
woe 19-12-2018 Bruheze 1 Nine Fingers
woe 19-12-2018 Bruheze 10 Dc de Boerderij 1.5
don 20-12-2018 Bacchus t is Gebeurd
vri 21-12-2018 't Turfke 3 't Vertierke 7 Grandad's Army
1 vri 04-01-2019 Dc de Stam 8 Dc 't Dorpscafe 2
2 woe 09-01-2019 Dc de Boerderij 1.5 Bruheze 1
don 10-01-2019 't Vertierke 7 Grandad's Army Dc de Stam 8
don 10-01-2019 Happy Vogelpikkers 11 Bruheze 10
vri 11-01-2019 t is Gebeurd Nine Fingers
vri 11-01-2019 Bacchus 't Turfke 3
vri 11-01-2019 Dc 't Dorpscafe 2 D'n Borrel 2
3 din 15-01-2019 D'n Borrel 2 't Vertierke 7 Grandad's Army
woe 16-01-2019 Dc de Boerderij 1.5 Nine Fingers
don 17-01-2019 Happy Vogelpikkers 11 Bruheze 1
vri 18-01-2019 Dc In The Pocket 4 Bruheze 10
vri 18-01-2019 Bacchus Dc de Stam 8
vri 18-01-2019 't Turfke 3 t is Gebeurd
4 din 22-01-2019 D'n Borrel 2 Bacchus
woe 23-01-2019 Bruheze 1 Dc In The Pocket 4
vri 25-01-2019 Dc de Stam 8 't Turfke 3
vri 25-01-2019 Nine Fingers Happy Vogelpikkers 11
vri 25-01-2019 Bruheze 10 Dc 't Dorpscafe 2
vri 25-01-2019 t is Gebeurd Dc de Boerderij 1.5
6 don 07-02-2019 Happy Vogelpikkers 11 Dc de Boerderij 1.5
don 07-02-2019 't Vertierke 7 Grandad's Army Bruheze 10
vri 08-02-2019 't Turfke 3 D'n Borrel 2
vri 08-02-2019 Dc de Stam 8 t is Gebeurd
vri 08-02-2019 Dc In The Pocket 4 Nine Fingers
vri 08-02-2019 Dc 't Dorpscafe 2 Bruheze 1
7 din 12-02-2019 D'n Borrel 2 Dc de Stam 8
woe 13-02-2019 Bruheze 1 't Vertierke 7 Grandad's Army
woe 13-02-2019 Dc de Boerderij 1.5 Dc In The Pocket 4
vri 15-02-2019 t is Gebeurd Happy Vogelpikkers 11
vri 15-02-2019 Nine Fingers Dc 't Dorpscafe 2
vri 15-02-2019 Bruheze 10 Bacchus
8 don 21-02-2019 't Vertierke 7 Grandad's Army Nine Fingers
vri 22-02-2019 Dc In The Pocket 4 Happy Vogelpikkers 11
vri 22-02-2019 D'n Borrel 2 t is Gebeurd
vri 22-02-2019 Dc 't Dorpscafe 2 Dc de Boerderij 1.5
vri 22-02-2019 Bacchus Bruheze 1
vri 22-02-2019 't Turfke 3 Bruheze 10
10 vri 08-03-2019 Dc 't Dorpscafe 2 Happy Vogelpikkers 11
11 woe 13-03-2019 Dc de Boerderij 1.5 't Vertierke 7 Grandad's Army
woe 13-03-2019 Bruheze 1 't Turfke 3
vri 15-03-2019 t is Gebeurd Dc In The Pocket 4
vri 15-03-2019 Nine Fingers Bacchus
vri 15-03-2019 Bruheze 10 Dc de Stam 8
12 din 19-03-2019 D'n Borrel 2 Bruheze 10
don 21-03-2019 't Vertierke 7 Grandad's Army Happy Vogelpikkers 11
vri 22-03-2019 Dc 't Dorpscafe 2 Dc In The Pocket 4
vri 22-03-2019 Dc de Stam 8 Bruheze 1
vri 22-03-2019 Bacchus Dc de Boerderij 1.5
vri 22-03-2019 't Turfke 3 Nine Fingers
14 woe 03-04-2019 Bruheze 1 D'n Borrel 2
woe 03-04-2019 Dc de Boerderij 1.5 't Turfke 3
don 04-04-2019 Happy Vogelpikkers 11 Bacchus
vri 05-04-2019 Dc In The Pocket 4 't Vertierke 7 Grandad's Army
vri 05-04-2019 t is Gebeurd Dc 't Dorpscafe 2
15 din 09-04-2019 D'n Borrel 2 Nine Fingers
don 11-04-2019 't Vertierke 7 Grandad's Army Dc 't Dorpscafe 2
vri 12-04-2019 Bruheze 10 t is Gebeurd
vri 12-04-2019 Bacchus Dc In The Pocket 4
vri 12-04-2019 Dc de Stam 8 Dc de Boerderij 1.5
vri 12-04-2019 't Turfke 3 Happy Vogelpikkers 11
16 woe 17-04-2019 Bruheze 1 Bruheze 10
woe 17-04-2019 Dc de Boerderij 1.5 D'n Borrel 2
don 18-04-2019 Happy Vogelpikkers 11 Dc de Stam 8
don 18-04-2019 't Turfke 3 Dc In The Pocket 4
vri 19-04-2019 Dc 't Dorpscafe 2 Bacchus
vri 19-04-2019 t is Gebeurd 't Vertierke 7 Grandad's Army
18 vri 03-05-2019 Nine Fingers Dc de Stam 8
19 din 07-05-2019 D'n Borrel 2 Happy Vogelpikkers 11
woe 08-05-2019 Bruheze 1 t is Gebeurd
don 09-05-2019 Bruheze 10 Nine Fingers
don 09-05-2019 Dc In The Pocket 4 Dc de Stam 8
vri 10-05-2019 Bacchus 't Vertierke 7 Grandad's Army
vri 10-05-2019 't Turfke 3 Dc 't Dorpscafe 2
20 woe 15-05-2019 Dc de Boerderij 1.5 Bruheze 10
don 16-05-2019 't Vertierke 7 Grandad's Army 't Turfke 3
vri 17-05-2019 Nine Fingers Bruheze 1
vri 17-05-2019 Dc In The Pocket 4 D'n Borrel 2
vri 17-05-2019 t is Gebeurd Bacchus
vri 17-05-2019 Dc 't Dorpscafe 2 Dc de Stam 8
21 din 21-05-2019 D'n Borrel 2 Dc 't Dorpscafe 2
woe 22-05-2019 Bruheze 10 Happy Vogelpikkers 11
woe 22-05-2019 Bruheze 1 Dc de Boerderij 1.5
don 23-05-2019 Nine Fingers t is Gebeurd
vri 24-05-2019 't Turfke 3 Bacchus
vri 24-05-2019 Dc de Stam 8 't Vertierke 7 Grandad's Army