Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Info Corona (niet meer actueel)

5-6-2021 Maatregelen aangaande seizoen 21-22

Het bestuur krijgt momenteel al diverse vragen aangaande seizoen 21/22. Begrijpelijk, want de NDB is inmiddels begonnen met inschrijven voor het Dutch Open en ook de overheid lijkt op verdere versoepelingen af te stevenen.

Wij als bestuur zijn dan ook voornemens om een start te maken voor het nieuwe seizoen, daarover waren we het onlangs eens op onze vergadering. Wel zijn er nog wat technische vragen, we willen voorkomen voor zover dat mogelijk is dat we opnieuw na de start weer alles moeten herzien. We zijn voornemens om het nieuwe seizoen van start te laten gaan in de eerste week van Oktober, dit is later dan jullie gewend zijn maar we hopen daarmee iets meer ruimte te hebben. Zoals het er nu naar uitziet gaan per september de verdere versoepelingen in. Mocht dit om wat voor reden een beetje uitlopen hebben we dat ingecalculeerd.

Ook heeft er inmiddels al sinds 2019 geen ALV meer plaats gevonden. Dit betekent ook dat we de reglementen in stand houden zoals deze zijn vastgesteld bij die ALV. Eventuele wijzigingen moeten namelijk via de ALV tenzij er daardoor onduidelijkheden ontstaan. Er zijn wel een aantal zaken van belang om te benoemen voordat een eventuele inschrijving van start gaat. Zo is Joey Hoebergen afgetreden als bestuurslid (selectiezaken). We hebben Daan van der Linden bereid gevonden om deze functie over te nemen, formeel is dit op waarnemingsbasis. Hij zal bij de eerstvolgende ALV voorgedragen worden vanuit het bestuur. Dit komt t.z.t. ook op de agenda. Hetzelfde geldt voor overige bestuursleden die formeel hun herkiesbaarheid hadden moeten benoemen. Voor nu blijft de rest van het bestuur aan om op de eerstvolgende ALV te worden voorgedragen of af te treden.

Voor nu concreet:

1. Het bestuur beraardt zich nog op de inschrijvingstermijn, verwacht wordt dat hierover op korte termijn meer duidelijkheid zal zijn.
2. Start competitie staat voorlopig gepland op de eerste week Oktober, het precieze schema zal ook op korte termijn volgen.
3. Het besuur beraadt zich tevens nog op de ALV, hoe en of er een aanvullende ALV moet plaatsvinden voor de start van de competitie.

Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan de secretaris.

24-12-2020 Maatregelen aangaande seizoen 20-21

Vorige week kondigde minister Rutte al aan dat het land naar een harde lockdown is gegaan. In de tussenliggende tijd heeft het bestuur van de PDB bekeken of er mogelijkheden waren om de competitie later in vrije speelweken alsnog deels op te starten. Helaas is dit, ook met de vooruitzichten aangaande Corona, niet haalbaar gebleken. We hebben dan ook besloten om definitief de competitie van 2020/21 niet te starten in welke vorm dan ook. Mochten de maatregelen enige versoepeling gaan bieden in de komende tijd zal de PDB in toernooivorm wellicht nog een en ander op zetten.

De contributie zal de penningmeester zo spoedig mogelijk terugstorten aan de captains. We vinden het enorm vervelend dat dit seizoen dus een verloren seizoen is gebleken. We hopen echter op jullie begrip aangaande deze beslissing.

Het bestuur wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig 2021. Tot snel aan de oche. Blijf gezond!

Bestuur Peelland Dart Bond

26-9-2020 Maatregelen aangaande seizoen 20-21 UPDATE

Nadat de PDB half augustus aankondigde om de start van het nieuwe competitieseizoen uit te stellen tot in ieder geval medio oktober, kwam de NDB met het advies om de start van de competitie uit te stellen tot januari 2021. Dit mede vanwege het toenemende aantal Corona-besmettingen en het niet in alle gevallen kunnen handhaven van de 1,5 meter. Het aantal Corona-besmettingen loopt inmiddels nog meer op en ook de ziekenhuisopnames blijven niet meer achter. In diverse ziekenhuizen wordt weer opgeschaald om de zorg voor COVID-19 patiënten te kunnen blijven bieden. Daarnaast zijn er landelijke én regionale maatregelen afgegeven die ook onze regio treffen. De horeca mag vanaf middernacht niemand meer binnen laten en moet sluiten om 1.00 uur. Tevens blijft de anderhalve meter van kracht en worden bezoekers geacht om in horecagelegenheden voornamelijk te zitten. Alle maatregelen hebben dan ook flinke invloed op de dartscompetitie. Vragen die het bestuur op dit moment heeft en niet voldoende kan beantwoorden zijn bijvoorbeeld:
- Hoe gaan we om met teams die door quarantine niet kunnen spelen? Er komen wedstrijden in het geding als een team een positieve speler heeft na een wedstrijd bijvoorbeeld.
- Hoe gaan we om met speelgelegenheden die de anderhalve meter niet kunnen garanderen of waar teams zich niet veilig genoeg voelen?
- Aangaande het advies thuis te blijven bij milde klachten, hoe gaan we om met de termijn van verzetten voor een wedstrijd. Wanneer maken we uitzonderingen of werken we met het huidige reglement toch in de hand dat darters met klachten toch maar gaan spelen?
- Wat doen we als wedstrijden niet voor 1.00 uur 's nachts afgelopen zijn?
- Wat doen we als een speelgelegenheid onverhoopt tijdelijk moet sluiten in lijn met de richtlijnen?

Daaarnaast komt het speelschema in het geding als er onverhoopt obstakels zoals hierboven beschreven plaatsvinden. Om die reden gaan we als PDB mee in het advies van de NDB en zullen we de competitie in ieder geval uitstellen tot 1 januari 2021. Als de competitie in januari wel van start kan gaan zal er dus een halve competitie worden gespeeld. Tevens zal de helft van de contributie worden teruggestort. Op het moment dat er besloten moet worden om helemaal niet van start te gaan zal het hele contributie bedrag worden teruggestort. De verrekening van de helft of het gehele bedrag zal in 1 keer gedaan worden in januari. We vragen hiervoor jullie begrip.

Concreet betekent bovenstaande dat de wintercompetitie op dit moment niet van start zal gaan. Het bestuur komt uiterlijk medio December met een besluit aangaande de rest van het seizoen. Wij monitoren de situatie voortdurend en balen ook van de situatie zoals deze nu is, maar nemen echter geen enkel risico. De situatie is helaas niet voldoende stabiel om de competitie te laten starten. Als er vragen zijn aangaande dit besluit is de secretaris op de volgende momenten bereikbaar:
Zaterdag 26-9-2020 tussen 10.00 uur en 14.00 uur
Maandag 28-9-2020 tussen 19.00 uur en 21.30 uur
Dinsdag 29-9-2020 tussen 15.00 uur en 17.00 uur
We willen jullie vragen zoveel als mogelijk in deze tijdsvakken contact op te nemen.

Met hartelijke groet,

Bestuur PDB

19-8-2020 Maatregelen aangaande seizoen 20-21 BELANGRIJK

Gisteravond is het bestuur in voorbereiding op de competitie bijeengekomen. De voorbije weken hebben wij het nieuws gevolgd en hoewel de situatie redelijk onder controle leek als het gaat om Corona, blijkt de voorbije weken toch dat er een toename te zien is in het aantal besmettingen. De richtlijnen voor darts als sport zijn vrij algemeen en gericht op de individuele speler, die tegen een ander speelt waar één schrijver bij betrokken wordt. Wij als PDB hebben vooral zorgen als het gaat om de rest van het team. Is het mogelijk om de anderhalve meter te waarborgen in de speelgelegenheden? Wat doen we als een team zich niet veilig voelt en wat zijn dan de consequenties? Wat gebeurt er de komende weken, zal het aantal besmettingen toenemen of stabiel blijven? Wat doen we als de competitie wederom niet uitgespeeld kan worden? Al met al veel vragen die jullie als team en ons als bestuur bezig houden.

Aangezien gezondheid voor alle darters voorop staat en op dit moment de situatie in Nederland niet stabiel te noemen is, heeft de PDB ervoor gekozen de start van de competitie uit te stellen tot nader order. De eerste week van september komt te vroeg om hier op dit moment een gedegen besluit in te nemen. Dit betekent dat we niet van start zullen gaan in de eerste week van september met de competitiewedstrijden. We zullen als bestuur het nieuws nauwlettend volgen en willen jullie dan ook vragen om de site goed in de gaten te houden. Het bestuur heeft verder besloten om dit jaar geen bekercompetitie te spelen. Hiermee wordt tijd gewonnen in de speelweken, waar de beker plaats zou vinden, waardoor we eventueel later van start kunnen gaan met de competitie en tevens voor de zomervakantie 2021 klaar zullen zijn.

De voorlopige indeling zal tijdelijk van de site worden gehaald om te voorkomen dat het systeem op de achtergrond overbelast raakt en jullie allerlei reminders krijgen om wedstrijden in te voeren. Het bestuur komt uiterlijk eind september bij elkaar om te beoordelen of er toch gespeeld kan worden en wanneer de competitie eventueel van start kan gaan. Als de situatie het toelaat zal er eerder een besluit genomen worden. Er is nog geen sprake van volledige annulering van de competitie, daarom wordt de reeds betaalde contributie nog niet teruggestort. Mocht toch blijken dat het noodzakelijk is om de competitie niet door te laten gaan, dan wordt de reeds betaalde contributie uiteraard terugbetaald.

Het is niet makkelijk om deze besluiten te nemen, we doen dit uiterst zorgvuldig. Echter we begrijpen dat er mogelijk vragen ontstaan en dat niet iedereen deze besluiten zal ondersteunen. We willen jullie dan ook graag te woord staan en meer uitleg geven over de genomen besluiten. De secretaris is hiervoor bereikbaar op de volgende momenten:

Op 19 augustus tot 21.00 uur en op 20 en 21 augustus tussen 19.00 uur en 21.00 uur. We willen je vragen zoveel mogelijk binnen deze tijden te bellen.

We hopen op jullie begrip.

 

Met hartelijke groet,

Bestuur PDB

 

31-7-2020  voorlopige indeling seizoen 20-21

De voorlopige indeling staat erop, incl poule 3C. Mochten er vragen of aanmerkingen zijn kun je dit melden bij de ledenadministratie. Alle evt aanpassingen worden pas vanaf  17 aug verwerkt.

Terug