Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Berichtgeving homepagina

4-1-2022 Info seizoen i.v.m. Corona 2021/22

Excuses voor de late update maar in lijn met huidige maatregelen gaat de ALV morgenavond niet door. Er wordt een nieuwe datum geprikt wanneer duidelijk is wanneer de competitie kan starten.

16-12-2021 Info seizoen i.v.m. Corona 2021/22

Inmiddels is de nieuwe persconferentie weer geweest en weten we dat we tot medio Januari nog niet van start kunnen gaan met de voorgenomen halve competitie. Tot medio Januari zal de inschrijving open blijven staan. In het nieuwe jaar komt het bestuur opnieuw bij elkaar om de stand van zaken te bespreken.

Namens het bestuur wensen we iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig 2022. Laten we hopen dat corona dan beter onder controle is en we alsnog aan de oche kunnen verschijnen!

7-12-2021 Info seizoen i.v.m. Corona 2021/22

Het bestuur is gisteren weer bijeen gekomen. Op dit moment is de situatie nog te onduidelijk om knopen door te hakken aangaande de voorgenomen halve competitie in januari. Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is hoe lang de huidige maatregelen van kracht zullen zijn hebben we voor nu besloten om niet met de voorbereidingen te beginnen tot er meer zicht is op een structurele heropening van de horeca. Concreet betekent dit dat de competitie waarschijnlijk niet kan starten in de eerste week van januari. Omdat we de teams die zich hebben ingeschreven uiteraard wel een competitie willen bieden bewegen we flexibel mee in lijn met de maatregelen. Voor dit moment betekent dit dat we op 14 december a.s., na de persconferentie, opnieuw bij elkaar komen om de stand van zaken te beoordelen. Tot die tijd zullen we de inschrijving open laten staan.

We zijn momenteel druk bezig met het analyseren van een uiterlijke startdatum. Dit hangt uiteraard af van de laatste speelweek die we tot onze beschikking hebben. Als daarover meer duidelijkheid is kunnen we ook een deadline stellen voor de uiterlijke start van onze voorgenomen competitie. Mocht het op de deadline nog steeds te onzeker zijn zal er een nieuwe keuze gemaakt moeten worden over het wel of niet starten van deze competitie. Voor dit moment is starten uiteraard wel het voornemen.

De volgende data zijn belangrijk voor jullie allemaal:

8 Oktober 2021  -  Inschrijving wordt geopend. De inschrijfknop verschijnt uiterlijk om 20.00 uur online.
21 November 2021 5 december 2021 15 december 2021 -  Inschrijving wordt gesloten. Om 20.00 uur gaat de knop om in te schrijven weer offline.
Eind November Afhankelijk van de ontwikkelingen -  Het bestuur deelt de competities in, hierbij wordt uitgegaan van de eindstand van seizoen 2018/19 conform eerder gecommuniceerd.
Begin December Afhankelijk van de ontwikkelingen -  Nieuwe indeling online.
5 Januari 2022 Onder voorbehoud blijft deze datum nog even staan  -  ALV bij Café-zaal v/d Burgt te Beek en Donk. Aanvang: 20.00 uur.
De week daarna  Afhankelijk van de ontwikkelingen -  Start competitie.

26-11-2021 Info seizoen i.v.m. Corona 2021/22

Het bestuur is bijeengekomen afgelopen dinsdag. We verlengen de inschrijftermijn nog een keer tot en met 5 december. Die maandag daarna komen we bij elkaar om te kijken of en hoe we de voorgenomen halve competitie kunnen opstarten.

Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de ontwikkelingen rondom corona. 

6-10-2021 Info seizoen i.v.m. Corona 2021/22

Het bestuur van de PDB heeft besloten dat de situatie op dit moment voldoende onder controle lijkt om de inschrijving open te zetten voor een halve competitie, startend in Januari 2022. Wij zijn achter de schermen al druk bezig om allerlei organisatorische vragen te beantwoorden en willen jullie graag de volgende informatie meegeven:

1. De start van de halve competitie zal de tweede week van Januari 2022 aanvangen.
2. Inschrijfkosten zijn gereduceerd i.v.m. de kleinere competitieomvang. Het inschrijfbedrag is vastgesteld op 20 euro p.p.
3. Er gaat een ALV plaatsvinden, nog voor we weer van start gaan. Gezien de bijzondere omstandigheden zullen we het competitiereglement hanteren zoals dat op dit moment vaststaat. Spelregelwijzigingen worden niet doorgevoerd gedurende deze halve competitie. Uitzondering hierop zijn bijzondere richtlijnen rondom corona waarin het huidige reglement niet voorziet, het bestuur bestudeert deze reglementen in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Uiteraard zal, mits er geen corona-roet in het eten gegooid wordt, er na de halve competitie opnieuw een ALV worden belegd zoals dit altijd gebruikelijk is.

De volgende data zijn belangrijk voor jullie allemaal:

8 Oktober 2021  -  Inschrijving wordt geopend. De inschrijfknop verschijnt uiterlijk om 20.00 uur online.
21 November 2021 5 december 2021 15 december 2021 -  Inschrijving wordt gesloten. Om 20.00 uur gaat de knop om in te schrijven weer offline.
Eind November Afhankelijk van de ontwikkelingen -  Het bestuur deelt de competities in, hierbij wordt uitgegaan van de eindstand van seizoen 2018/19 conform eerder gecommuniceerd.
Begin December Afhankelijk van de ontwikkelingen -  Nieuwe indeling online.
5 Januari 2022 Onder voorbehoud blijft deze datum nog even staan  -  ALV bij Café-zaal v/d Burgt te Beek en Donk. Aanvang: 20.00 uur.
De week daarna  Afhankelijk van de ontwikkelingen -  Start competitie.

 

 

 

 

03.07.2014  Wachtwoorden / Inloggen
Captains en res. captains kunnen inloggen zodra de definitieve competitie on-line staat. 
Geen wachtwoord? : Klik op inloggen, dan wachtwoord vergeten vervolgens op stuur instructies. Het systeem zal het nieuwe wachtwoord verzenden 
naar het e-mail adres wat bij ons opgegeven is. Nadat een nieuw WW is ontvangen kan men dit desgewenst veranderen
in een WW naar keuze bij  " wijzig profiel ".  

 

10.10.13 Darten en roken.
Omdat er onduidelijkheden zijn omtrent het darten in rookruimtes het volgende:
Darten in speciaal voor rokers aangelegde ruimtes hoeft men niet te accepteren. Is er geen andere ruimte dan de
rokersruimte aanwezig dan kan de wedstrijd geclaimd worden.

Terug