Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Archivering nieuws

9-8-2022 Conceptindeling online

Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen zien is de voorlopige indeling sinds deze week online gezet. Dit betreft uiteraard de eerste voorlopige indeling. Als er vragen of opmerkingen zijn kun je contact opnemen met de ledenadministratie, te bereiken via leden@pdbdarts.nl. Waar mogelijk zal gekeken worden wat er eventueel nog aan te passen is.

Relevant om te vermelden is dat we dit jaar (het eerste na corona) fors minder inschrijvingen zien. Conform de reglementen hebben we er voor gekozen om de divisies zoveel als mogelijk te vullen tot minimaal 12 teams. Doordat dit diende te gebeuren was het onvermijdelijk om dit seizoen de vierde divisie te schrappen. Alle teams die uit de vierde divisie zijn gekomen zijn evenredig verdeeld over de diverse derde divisies.

8-6-2022 Belangrijke data nieuwe seizoen

Het bestuur is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De data hiervoor zijn inmiddels geprikt. Tevens geven we langs deze weg een toelichting over een aantal zaken.

13-6-2022 Inschrijving open voor het nieuwe seizoen
17-7-2022 Inschrijving sluit
14-8-2022 Streefdatum voorlopige indeling
4-9-2022 Divisieindeling definitief
7-9-2022 ALV
12-9-2022 Start competitie

De inschrijving gaat dus ruim een maand open zijn. Tussen sluiting en voorlopige indeling zal het bestuur druk zijn met voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De ALV staat gepland voor aanvang van het nieuwe seizoen. Dit betekent dat eventuele spelregelwijzigingen niet meer doorgevoerd kunnen worden voor aanvang van de competitie 2022/23. Omdat we aan het eind van dat seizoen de ALV weer willen laten plaatsvinden nemen we spelregelwijzigingen niet mee in de ALV van 7-9-2022. Nieuwe voorstellen, voor het seizoen 2023/24, kunnen worden aangedragen op de ALV in juni 2023.

Tijdens de ALV staan er diverse bestuursfuncties open. Voor de meeste hiervan heeft het bestuur een kandidaat voor ogen. Hieronder staan deze kandidaten beschreven. Zij zullen tijdens de ALV voorgedragen worden vanuit het bestuur.

Functie Huidig Kandidaat namens bestuur
Voorzitter Vacant Daan v/d Linden
Secretaris Bart Ugen (aftredend en herkiesbaar) Bart Ugen
Penningmeester Wendy van Melis (aftredend en niet herkiesbaar) Stefan van Melis
Competitieleider René Verhagen (aftredend en herkiesbaar) René Verhagen
Ledenadministratie Vacant Bart van Moorsel
Hoofd Controleurs Ronnie v/d Voort (aftredend en herkiesbaar) Ronnie v/d Voort
Selectiecoördinator Daan v/d Linden (was waarnemend) Sanne Honings
Toernooicommissie
(Geen bestuurslid)
Stefan van Melis Marvin Massuger

 

Daarnaast hebben we René bereid gevonden nog een jaar als competitieleider aan te blijven. Zijn wens om te stoppen is er echter wel. Lijkt dit je wat? Neem dan contact op met het bestuur!

Als laatste zijn we ook nog op zoek naar een captain voor ons Brabantcupteam. We hebben wel al mensen op het oog om te benaderen maar willen ook langs deze weg enthousiastelingen vragen zich te melden. Dit kan via selectie@pdbdarts.nl

Terug