Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

40 jarig jubileum

40 jarig jubileum en jubilarissen

Op 9 maart heeft de PDB haar 40-jarig bestaan gevierd met een feest in Beek en Donk. Hoewel we terugkijken op een zeer gezellige avond zijn er toch discussiepunten naar voren gekomen. Via social media is kenbaar gemaakt dat leden die 40 jaar lid zijn niet voldoende in het zonnetje gezet zijn. Wij als bestuur betreuren het gevoel dat hierbij overheerst en willen langs deze weg aangeven waarom het bestuur ervoor gekozen heeft om hier verder niets naar te doen.

Allereerst is er geen beleid vastgesteld rondom jubilerende leden. Zo is er nooit vastgesteld dat er bijvoorbeeld voor 25, 40 of 50 jaar een bepaalde regeling van kracht gaat. Om dit goed te kunnen vaststellen en consequent op te volgen is een database van alle leden en moment van aanmelden noodzakelijk. Deze database is er niet. Dit heeft diverse redenen waarop het huidige bestuur geen invloed heeft. Zo zijn er gegevens verloren gegaan met de overgang van handwerk naar digitaal werk, zijn er gegevens verloren gegaan bij het overgaan naar de nieuwe website in 2007 en is er rond 2004 besloten om oude nummers te hergebruiken, iets waar het toenmalige bestuur later weer vanaf is gestapt.

Het is nu nog redelijk vast te stellen wie er nu 40 jaar lid zijn maar in de jaren die volgen is dat niet meer te achterhalen. Wij betreuren dit maar om niemand te vergeten hebben we besloten om nu geen jubilarissen individueel in het zonnetje te zetten. Wij snappen dat dit niet prettig is, maar het is zoals dat heet onbegonnen werk.

Het bestuur vindt het echter wel vervelend dat hier op social media aandacht voor gegenereerd wordt en hoewel we niet willen en kunnen beperken wat men met zijn/haar eigen account doet kunnen we dat wel doen voor de Facebookpagina van de Peelland Dart Bond. Dergelijke stemmingsmakerij wordt niet gewaardeerd en draagt niet bij aan een open discussie, die we als bestuur graag willen voeren, maar wel via de daarvoor geldende kanalen. De betreffende berichten worden dan ook verwijderd en in de toekomst worden dergelijke berichten niet meer toegestaan. Als er vragen of opmerkingen zijn over de handelswijze van het bestuur kun je namelijk ten alle tijden contact zoeken met een van de bestuursleden.

Terug