Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Archivering nieuws

18-3-2022 Update

Let op! I.v.m. omstandigheden is de competitieleider momenteel niet bereikbaar. Als er dringende vragen zijn kunnen deze gesteld worden aan Hoofd Controleur Ronnie. 0655836334

Veel gestelde vragen aangaande de competitie (FAQ):

Q: Hoe zit het met promotie/degradatie?
A: Aangezien het een fun competitie betreft is het in principe niet mogelijk te promoveren of te degraderen. Verzoeken daartoe kunnen bij de inschrijving voor het nieuwe seizoen echter wel gedaan worden. Tevens zal er op vrijwilligheid wel gekeken worden of er teams door kunnen schuiven als er bijvoorbeeld een competitie hoger tekorten zijn. Als er geen vrijwillige promotie plaats kan vinden kijkt het bestuur naar de eindstanden van het laatste volledige seizoen. Dat is seizoen 2018/19.

Q: Ik heb een late ziekmelding i.v.m. corona, mag ik nog op korte termijn verzetten?
A: Aangezien we een funcompetitie spelen geldt de richtlijn van 48h voor de wedstrijd verzetten niet per definitie. Probeer met elkaar tot een andere datum te komen, er worden geen strafpunten uitgedeeld. In overleg mag je ook met een persoon minder gaan spelen om toch een avondje te kunnen darten. In deze constructie verlies je wel een single, 2 koppels en de teamronde. Tenzij jullie onderling tot een constructie komen voor een wedstrijd.

Q: Ik heb geen pasje voor een nieuw lid, wat nu?
A: Omdat we dus ook de richtlijnen loslaten voor dit halve seizoen worden er geen pasjes uitgereikt. Met ingang van het nieuwe seizoen krijgen spelers weer een nieuw pasje. Tot die tijd raden we aan om een identiteitsbewijs mee te nemen om alle twijfel bij tegenstanders te voorkomen.

Q: Waarom hebben we de contributie teruggekregen?
A: Omdat we een competitie faciliteren binnen onze systemen die nergens voor meetelt maar vooral bedacht is om iedereen weer aan het bord te laten komen. Wij als bestuur hebben met deze vorm minder werk en willen onze leden vooral laten darten. Wanneer we volgend seizoen weer van start gaan zal de contributie wel weer gewoon betaald moeten worden.

7-3-2022 Definitieve indeling online

De indeling zoals deze nu op de site staat is definitief. Het kan zijn dat teams vaker uit dan thuis spelen. Hier hebben we zo goed mogelijk rekening mee proberen te houden. We willen iedereen verzoeken met elkaar mee te denken in verzoeken van tegenstanders.

23-2-2022 - Voorlopige indeling online

De voorlopige indeling staat online. Dit is nog o.v.v. veranderingen. ​​Let op! Op dit moment staat er een volledig schema online. Dit klopt niet. We spelen een halve competitie. Hier wordt aan gewerkt.

Vanaf 7 maart verwachten we de indeling definitief te hebben. Eventuele verzoeken kunnen nog tot 4 maart worden doorgegeven. 

16-2-2022 - Samenstelling bestuur

De ALV heeft al enige tijd geen doorgang kunnen hebben en om die reden zijn de bestuursleden die nu in functie zijn officieel allen aftredend. Voornemen is om aan het begin van seizoen 2022/23 weer een ALV te laten plaatsvinden. Hierop zullen de bestuursleden officieel bekrachtigd worden. De huidige stand van zaken is als volgt:
Voorzitter - Vacant. Frits van Gestel heeft met ingang van 16/2 zijn taken per direct neergelegd. Wij danken Frits voor zijn jarenlange inzet!
Secretaris - Bart Ugen, aftredend en herkiesbaar (eventueel in andere functie)
Penningmeester - Wendy van Melis, aftredend en niet-herkiesbaar
Competitieleider - René Verhagen, aftredend en niet-herkiesbaar
Ledenadministratie - Vacant
Hoofd Controleurs - Ronnie van der Voort, aftredend en herkiesbaar
Selectiecoördinator - Daan van der Linden (waarnemend), Daan is officieel nog niet benoemd omdat er sinds zijn aantreden geen ALV meer heeft plaats gevonden.

Het bestuur is momenteel aan het bekijken wie zij voor welke rol wensen voor te dragen. Wanneer dit bekend is zal dit z.s.m. op de site geplaatst worden. Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie, neem dan contact op met de secretaris.

16-2-2022 - Info Seizoen 2021/22

Het bestuur van de PDB heeft gisterenavond bij elkaar gezeten om de vervolgstappen door te nemen betreffende de voorgenomen halve competitie.

De Horeca mag gelukkig weer langer open en de maatschappij gaat meer en meer van het slot af. Dit betekent dat we ook weer kunnen gaan darten. Er blijven echter diverse vragen open staan zoals:
- Wat te doen met korte termijn afmeldingen van teams i.v.m. isolatie?
- Wat te doen met teams die zich om wat voor reden terug moeten trekken?
- Hoe zit het met promotie/degradatie?
Deze vragen worden binnen onze reglementen onvoldoende beantwoord om goed van start te kunnen gaan. Toch willen we heel graag weer van start. We gaan dan ook van start met een halve competitie waarvoor we de indeling momenteel aan het maken zijn. Dit betekent dat er weer gedart kan worden!

We kiezen er echter wel voor om de huidige reglementen op deze competitie niet toe te passen. Zo redden we het niet om alle competities tot ten minste 12 teams te vullen en nog uit te komen met speelweken. Daarnaast willen we coulant omgaan met bovenstaande voorbeelden. Om dit formeel kloppend te laten zijn kiezen we er dus officieel voor om de competitie niet te starten en zal de PDB als alternatief een speelschema met standen etc. bieden voor de teams die wel onderling graag willen darten. De functionaliteiten van de website moeten hiervoor worden aangepast. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.

Er is voor gekozen om de inschrijving open te zetten tot en met donderdagavond 17-2. Tot dat moment kan er nog worden ingeschreven. Wij zijn voornemens om reeds betaalde contributie terug te betalen maar zijn hier de details nog van aan het uitwerken. Als er teams zijn die zich liever uitschrijven voor deze 'fun'-competitie dan mogen zij contact opnemen met de penningmeester.

Terug