Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

23-8-2021 Info seizoen 2021/22

Het bestuur van de PDB heeft de ontwikkelingen rondom corona-maatregelen nauwlettend gevolgd en is tot de conclusie gekomen dat op de vragen uit ons eerder nieuwsbericht onvoldoende antwoord is gekomen.

Om die reden is besloten om seizoen 2021/22 vorm te geven in een halve competitie, startend in Januari 2022. Op dit moment is het opschorten van de bestaande maatregelen nog een te groot vraagteken. Inschrijven voor de halve competitie zal medio Oktober starten afhankelijk van de maatregelen die dan van kracht zijn.

Wij als bestuur beseffen dat dit een ingrijpend besluit is voor iedereen die graag weer aan het bord wil staan. Ondanks dat zijn er voor ons te veel vraagtekens met bijkomende risico's dat we later toch weer moeten stoppen dat de keuze hiervoor gemaakt is.

Wel monitoren we de situatie nauwlettend. Als blijkt dat de maatregelen eerder losgelaten worden zal het bestuur het eerste deel van de competitie op te vullen d.m.v. toernooien o.i.d.

28-7-2021 Info seizoen 2021/22

Het bestuur krijgt diverse vragen binnen aangaande de inschrijving voor het nieuwe seizoen. Begrijpelijk aangezien er al enige tijd geen nieuws meer op de site is geplaatst. Via dit bericht willen we jullie toch weer van informatie en onze route op de hoogte brengen.
Enige tijd geleden leek het erop dat alle corona-gerelateerde maatregelen begin September zouden komen te vervallen. De NDB startte met inschrijven voor het Dutch Open bijvoorbeeld. We hebben toen besloten om onszelf in ieder geval iets meer ruimte te geven door een eventuele competitie op zijn vroegst pas op te starten in Oktober. Kort na dat besluit gingen de besmettingen helaas weer wat omhoog waarna er door de overheid nieuwe maatregelen werden genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sluiten van de Horeca om 0.00 uur. Het Dutch Open werd helaas weer geannuleerd. Inmiddels stabiliseren de besmettingen weer wat en lijkt Nederland ook weer een betere kleurcode te krijgen.

Toch zit het bestuur nog met vele vragen. Vragen die op dit moment naar onze optiek een verantwoorde start van de competitie nog in de weg staan. Vragen die wij, net als vorig jaar, nog altijd stellen zijn bijvoorbeeld:
- Hoe om te gaan met de anderhalve meter? Hoe gaan we om met speelgelegenheden waarin dit niet geboden kan worden?
- Hoe om te gaan met een verplichte sluitingstijd? Hoe gaan we om met wedstrijden die niet afgelopen zijn? Moeten we het format inkorten?
- Hoe om te gaan met strafpunten bij afmelding? We kennen waarschijnlijk allemaal de wedstrijd waarin we toch gespeeld hebben ondanks een verkoudheid (voor corona). Wat doen we met teams die zich afmelden binnen 48 uur? Volgens de regels moeten we ze dan strafpunten geven, werken we daarmee in de hand dat men toch met klachten gaat spelen?

Wij vinden op dit moment de situatie nog te onzeker om de inschrijving open te zetten en in Oktober te starten met een competitie. Wij hebben dan ook besloten om het besluit rondom wel of niet starten met een hele competitie uit te stellen tot het laatst mogelijke moment. Medio Augustus nemen wij dit besluit dan ook.

Ook wij willen graag weer aan de slag maar zien op dit moment nog niet in hoe dit op een verantwoorde, goed georganiseerde manier mogelijk is. Wij vragen hierom nogmaals om jullie begrip.

Bij vragen mag je contact opnemen met de secretaris.

Bestuur PDB

 

 

 

 

03.07.2014  Wachtwoorden / Inloggen
Captains en res. captains kunnen inloggen zodra de definitieve competitie on-line staat. 
Geen wachtwoord? : Klik op inloggen, dan wachtwoord vergeten vervolgens op stuur instructies. Het systeem zal het nieuwe wachtwoord verzenden 
naar het e-mail adres wat bij ons opgegeven is. Nadat een nieuw WW is ontvangen kan men dit desgewenst veranderen
in een WW naar keuze bij  " wijzig profiel ".  

 

10.10.13 Darten en roken.
Omdat er onduidelijkheden zijn omtrent het darten in rookruimtes het volgende:
Darten in speciaal voor rokers aangelegde ruimtes hoeft men niet te accepteren. Is er geen andere ruimte dan de
rokersruimte aanwezig dan kan de wedstrijd geclaimd worden.