Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Finaleavond Donderdagavond 04-08-2022

De eindstand van de donderdagavond ranking is te vinden op Informatie / downloads. Hier zijn ook de namen te vinden die zicht hebben geplaatst voor de finaleavond op 04-08-2022

 

18-7-2022 Ledenadministratie

Het mailadres van de ledenadministratie is weer bereikbaar. Kandidaat namens het bestuur Bart van Moorsel verricht al wat werkzaamheden. Hij is te bereiken via leden@pdbdarts.nl

8-6-2022 Belangrijke data nieuwe seizoen

Het bestuur is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De data hiervoor zijn inmiddels geprikt. Tevens geven we langs deze weg een toelichting over een aantal zaken.

13-6-2022 Inschrijving open voor het nieuwe seizoen
17-7-2022 Inschrijving sluit
14-8-2022 Streefdatum voorlopige indeling
4-9-2022 Divisieindeling definitief
7-9-2022 ALV
12-9-2022 Start competitie

De inschrijving gaat dus ruim een maand open zijn. Tussen sluiting en voorlopige indeling zal het bestuur druk zijn met voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De ALV staat gepland voor aanvang van het nieuwe seizoen. Dit betekent dat eventuele spelregelwijzigingen niet meer doorgevoerd kunnen worden voor aanvang van de competitie 2022/23. Omdat we aan het eind van dat seizoen de ALV weer willen laten plaatsvinden nemen we spelregelwijzigingen niet mee in de ALV van 7-9-2022. Nieuwe voorstellen, voor het seizoen 2023/24, kunnen worden aangedragen op de ALV in juni 2023.

Tijdens de ALV staan er diverse bestuursfuncties open. Voor de meeste hiervan heeft het bestuur een kandidaat voor ogen. Hieronder staan deze kandidaten beschreven. Zij zullen tijdens de ALV voorgedragen worden vanuit het bestuur.

Functie Huidig Kandidaat namens bestuur
Voorzitter Vacant Daan v/d Linden
Secretaris Bart Ugen (aftredend en herkiesbaar) Bart Ugen
Penningmeester Wendy van Melis (aftredend en niet herkiesbaar) Stefan van Melis
Competitieleider René Verhagen (aftredend en herkiesbaar) René Verhagen
Ledenadministratie Vacant Bart van Moorsel
Hoofd Controleurs Ronnie v/d Voort (aftredend en herkiesbaar) Ronnie v/d Voort
Selectiecoördinator Daan v/d Linden (was waarnemend) Sanne Honings
Toernooicommissie
(Geen bestuurslid)
Stefan van Melis Marvin Massuger

 

Zoals hierboven aangegeven zijn we nog op zoek naar iemand die als toernooicoördinator e.e.a. op zich zou willen nemen.

Daarnaast hebben we René bereid gevonden nog een jaar als competitieleider aan te blijven. Zijn wens om te stoppen is er echter wel. Lijkt dit je wat? Neem dan contact op met het bestuur!

Als laatste zijn we ook nog op zoek naar een captain voor ons Brabantcupteam. We hebben wel al mensen op het oog om te benaderen maar willen ook langs deze weg enthousiastelingen vragen zich te melden. Dit kan via selectie@pdbdarts.nl

Zomeravond competitie 2022!!!

We mogen dit jaar gelukkig weer een zomeravond competitie organiseren. We gaan dit zoals vanouds doen op de donderdagen en in een A en een B poule (A poule is ere en 1ste divisie, en de B poule is de 2de, 3de en 4de divisie. Dames mogen vrij kiezen). Er wordt ingedeeld naar de laatste bekende inschrijving van de speler. 

Er wordt begonnen met een ranking waarna een finale avond volgt. 

De ranking avonden zijn op 16-23-30 juni en op 7-14-21-28 juli .

De finale avond is op 4 augustus.

We gooien natuurlijk op de vertrouwde locatie bij Café-Zaal van de Burgt in Beek en Donk. De zaal is open om 19:00 uur en we starten om 20:00 uur. Inschrijven kan tot 19:45.

Iedereen die minimaal 5 keer geweest is op de ranking avonden mag met de finaleavond meedoen.

De inschrijving is gratis.