Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

40 jarig jubileum en jubilarissen

Op 9 maart heeft de PDB haar 40-jarig bestaan gevierd met een feest in Beek en Donk. Hoewel we terugkijken op een zeer gezellige avond zijn er toch discussiepunten naar voren gekomen. Via social media is kenbaar gemaakt dat leden die 40 jaar lid zijn niet voldoende in het zonnetje gezet zijn. Wij als bestuur betreuren het gevoel dat hierbij overheerst en willen langs deze weg aangeven waarom het bestuur ervoor gekozen heeft om hier verder niets naar te doen.

Allereerst is er geen beleid vastgesteld rondom jubilerende leden. Zo is er nooit vastgesteld dat er bijvoorbeeld voor 25, 40 of 50 jaar een bepaalde regeling van kracht gaat. Om dit goed te kunnen vaststellen en consequent op te volgen is een database van alle leden en moment van aanmelden noodzakelijk. Deze database is er niet. Dit heeft diverse redenen waarop het huidige bestuur geen invloed heeft. Zo zijn er gegevens verloren gegaan met de overgang van handwerk naar digitaal werk, zijn er gegevens verloren gegaan bij het overgaan naar de nieuwe website in 2007 en is er rond 2004 besloten om oude nummers te hergebruiken, iets waar het toenmalige bestuur later weer vanaf is gestapt.

Het is nu nog redelijk vast te stellen wie er nu 40 jaar lid zijn maar in de jaren die volgen is dat niet meer te achterhalen. Wij betreuren dit maar om niemand te vergeten hebben we besloten om nu geen jubilarissen individueel in het zonnetje te zetten. Wij snappen dat dit niet prettig is, maar het is zoals dat heet onbegonnen werk.

Het bestuur vindt het echter wel vervelend dat hier op social media aandacht voor gegenereerd wordt en hoewel we niet willen en kunnen beperken wat men met zijn/haar eigen account doet kunnen we dat wel doen voor de Facebookpagina van de Peelland Dart Bond. Dergelijke stemmingsmakerij wordt niet gewaardeerd en draagt niet bij aan een open discussie, die we als bestuur graag willen voeren, maar wel via de daarvoor geldende kanalen. De betreffende berichten worden dan ook verwijderd en in de toekomst worden dergelijke berichten niet meer toegestaan. Als er vragen of opmerkingen zijn over de handelswijze van het bestuur kun je namelijk ten alle tijden contact zoeken met een van de bestuursleden.

Ledenadministratie
De laatste 6 weken zijn ingegaan, het is vanaf nu niet meer mogelijk om nieuwe leden aan te melden.

Belangrijke data
Voor het nieuwe seizoen en de afronding van het huidge zijn er diverse data geprikt:

Datum Activiteit
8-6-2024 Divisiekampioenschappen PDB
12-6-2024 Algemene Leden Vergadering
12-6-2024 Start inschrijven seizoen 2024/25
15-6-2024 Landelijke Divisiekampioenschappen NDB te Zutphen
16-6-2024 Landelijk Bekerkampioenschap NDB te Zutphen
14-7-2024 Sluiting inschrijven seizoen 2024/25
29-8-2024 Prijsuitreiking tijdens finaleavond zomerranking
Week 32 Voorlopige competitie-indeling online
Week 34 Competitie-indeling definitief
Week 36 Start Seizoen 2024/25

 

Roken en darten
Er zijn meerdere klachten binnengekomen betreffende speelgelegenheden waar gerookt wordt. Binnen de PDB wordt gespeeld conform de wedstrijdreglementen van de NDB. Deze zijn hier te raadplegen.
Betreffende roken staat hier in Artikel 11 lid 6 de volgende passage:
Rookregels
a. In rookruimten mag niet gespeeld worden.
b. Minstens een uur voor, tijdens en een half uur na de wedstrijd mag in de
ruimte waar gespeeld wordt niet gerookt worden.

Dit betekent dat er niet gespeeld hoeft te worden op locaties waar ook gerookt wordt. De captains van thuisspelende teams hebben hier een verantwoordelijkheid te nemen naar hun eigen speelgelegenheid. Wanneer dit tot discussie leidt mag de wedstrijd door het bezoekende team geclaimed worden en geldt ons reguliere wedstrijdreglement betreffende strafpunten.

 

Vacatures:

Controleur regio Venray
Voor de regio Venray zijn we op zoek naar een controleur. Het verrichten van baancontroles als ook wedstrijdcontroles behoort tot het takenpakket. Heb je vragen of interesse? Neem dan contact op met controleur@pdbdarts.nl

Controleur regio Helmond
Voor de regio Helmond zijn we op zoek naar een controleur. Het verrichten van baancontroles als ook wedstrijdcontroles behoort tot het takenpakket. Heb je vragen of interesse? Neem dan contact op met controleur@pdbdarts.nl