Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

26-11-2021 Info seizoen i.v.m. Corona 2021/22

Het bestuur is bijeengekomen afgelopen dinsdag. We verlengen de inschrijftermijn nog een keer tot en met 5 december. Die maandag daarna komen we bij elkaar om te kijken of en hoe we de voorgenomen halve competitie kunnen opstarten.

Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de ontwikkelingen rondom corona. 

6-10-2021 Info seizoen i.v.m. Corona 2021/22

Het bestuur van de PDB heeft besloten dat de situatie op dit moment voldoende onder controle lijkt om de inschrijving open te zetten voor een halve competitie, startend in Januari 2022. Wij zijn achter de schermen al druk bezig om allerlei organisatorische vragen te beantwoorden en willen jullie graag de volgende informatie meegeven:

1. De start van de halve competitie zal de tweede week van Januari 2022 aanvangen.
2. Inschrijfkosten zijn gereduceerd i.v.m. de kleinere competitieomvang. Het inschrijfbedrag is vastgesteld op 20 euro p.p.
3. Er gaat een ALV plaatsvinden, nog voor we weer van start gaan. Gezien de bijzondere omstandigheden zullen we het competitiereglement hanteren zoals dat op dit moment vaststaat. Spelregelwijzigingen worden niet doorgevoerd gedurende deze halve competitie. Uitzondering hierop zijn bijzondere richtlijnen rondom corona waarin het huidige reglement niet voorziet, het bestuur bestudeert deze reglementen in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Uiteraard zal, mits er geen corona-roet in het eten gegooid wordt, er na de halve competitie opnieuw een ALV worden belegd zoals dit altijd gebruikelijk is.

De volgende data zijn belangrijk voor jullie allemaal:

8 Oktober 2021  -  Inschrijving wordt geopend. De inschrijfknop verschijnt uiterlijk om 20.00 uur online.
21 November 2021 5 december 2021 -  Inschrijving wordt gesloten. Om 20.00 uur gaat de knop om in te schrijven weer offline.
Eind November  -  Het bestuur deelt de competities in, hierbij wordt uitgegaan van de eindstand van seizoen 2018/19 conform eerder gecommuniceerd.
Begin December  -  Nieuwe indeling online.
5 Januari 2022  -  ALV bij Café-zaal v/d Burgt te Beek en Donk. Aanvang: 20.00 uur.
De week daarna  -  Start competitie.

 

 

 

 

03.07.2014  Wachtwoorden / Inloggen
Captains en res. captains kunnen inloggen zodra de definitieve competitie on-line staat. 
Geen wachtwoord? : Klik op inloggen, dan wachtwoord vergeten vervolgens op stuur instructies. Het systeem zal het nieuwe wachtwoord verzenden 
naar het e-mail adres wat bij ons opgegeven is. Nadat een nieuw WW is ontvangen kan men dit desgewenst veranderen
in een WW naar keuze bij  " wijzig profiel ".  

 

10.10.13 Darten en roken.
Omdat er onduidelijkheden zijn omtrent het darten in rookruimtes het volgende:
Darten in speciaal voor rokers aangelegde ruimtes hoeft men niet te accepteren. Is er geen andere ruimte dan de
rokersruimte aanwezig dan kan de wedstrijd geclaimd worden.