Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Mededelingen

[14-05-2024] 40 jarig jubileum

40 jarig jubileum en jubilarissen

Op 9 maart heeft de PDB haar 40-jarig bestaan gevierd met een feest in Beek en Donk. Hoewel we terugkijken op een zeer gezellige avond zijn er toch discussiepunten naar voren gekomen. Via social media is kenbaar gemaakt dat leden die 40 jaar lid zijn niet voldoende in het zonnetje gezet zijn. Wij als bestuur betreuren het gevoel dat hierbij overheerst en willen langs deze weg aangeven waarom het bestuur ervoor gekozen heeft om hier verder niets naar te doen.

Allereerst is er geen beleid vastgesteld rondom jubilerende leden. Zo is er nooit vastgesteld dat er bijvoorbeeld voor 25, 40 of 50 jaar een bepaalde regeling van kracht gaat. Om dit goed te kunnen vaststellen en consequent op te volgen is een database van alle leden en moment van aanmelden noodzakelijk. Deze database is er niet. Dit heeft diverse redenen waarop het huidige bestuur geen invloed heeft. Zo zijn er gegevens verloren gegaan met de overgang van handwerk naar digitaal werk, zijn er gegevens verloren gegaan bij het overgaan naar de nieuwe website in 2007 en is er rond 2004 besloten om oude nummers te hergebruiken, iets waar het toenmalige bestuur later weer vanaf is gestapt.

Het is nu nog redelijk vast te stellen wie er nu 40 jaar lid zijn maar in de jaren die volgen is dat niet meer te achterhalen. Wij betreuren dit maar om niemand te vergeten hebben we besloten om nu geen jubilarissen individueel in het zonnetje te zetten. Wij snappen dat dit niet prettig is, maar het is zoals dat heet onbegonnen werk.

Het bestuur vindt het echter wel vervelend dat hier op social media aandacht voor gegenereerd wordt en hoewel we niet willen en kunnen beperken wat men met zijn/haar eigen account doet kunnen we dat wel doen voor de Facebookpagina van de Peelland Dart Bond. Dergelijke stemmingsmakerij wordt niet gewaardeerd en draagt niet bij aan een open discussie, die we als bestuur graag willen voeren, maar wel via de daarvoor geldende kanalen. De betreffende berichten worden dan ook verwijderd en in de toekomst worden dergelijke berichten niet meer toegestaan. Als er vragen of opmerkingen zijn over de handelswijze van het bestuur kun je namelijk ten alle tijden contact zoeken met een van de bestuursleden.

[24-11-2023] Dc het Snoekerdurpke

Dc het Snoekerdurpke heeft zich per direct teruggetrokken uit de competitie

[03-10-2023] Archiveriing nieuwsbericht

Competitie indeling definitief & Bekerloting:

De competitie indeling is vanaf nu definitief. Er kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Tevens is de loting verricht voor de voorronde beker. 

We krijgen regelmatig mails over inloggegevens. Captains en reservecaptains mogen hun mailadres bij inloggen invullen en op wachtwoord vergeten klikken. Dan krijgt men een link om het profiel in te stellen.

 

Zomeravondranking:

Winnaars zomeravond;

Ranking: A poule Ruud v/d Kruijs - B poule Ricardo Tiebosch

Finaleavond: A poule Rob van Dooren - B poule Lukasz Kaczmarski

Divisiekampioenschappen:

Op 3 juni hebben de divisiekampioenschappen plaatsgevonden bij Café zaal v/d Burgt. De kampioenen en daarmee afgevaardigden voor de landelijke divisiekampioenschappen zijn bekend!

1ste divisie: I.v.m. verindering geen van beiden divisiekampioen
2de divisie: Café Franske
3de divisie: DC de Frotters

Van harte gefeliciteerd. Deze teams krijgen nog aanvullende informatie betreffende de landelijke divisikampioenschappen. Zo ook de bekerwinnaar en kampioen Eredivisie.

Belangrijke data:
31 augustus 2023  -  Prijsuitreiking, tijdens finaleavond Zomeravondranking
4 september 2023  -  Start nieuwe competitie

[01-09-2023] Bruheze 1

Bruheze 1 heeft zich terug getrokken uit de competitie.

[07-06-2023] ALV informatie

Aanvullende informatie ALV:

Op 7 juni a.s. staat de ALV van de Peelland Dart Bond op de planning:

Locatie: Café Zaal v/d Burgt te Beek en Donk
Aanvang: 20.30uur
De agenda en voorgenomen reglementswijzigingen zijn te vinden onder informatie/downloads.

Als opmerking geeft de PDB aan dat er een uitvraag is gedaan onder derde divisieteams aangaande het spelformat in de koppelpartijen. Dit naar aanleiding van diverse signalen dat avonden te lang zouden duren. Aangezien het overweldigende merendeel van mening is dat het huidige speltype prima is kiest het bestuur ervoor geen voorstel tot verandering te doen. Wel hoopt het bestuur dat er voldoende aanmeldingen zijn om wellicht toch weer een 4de divisie te kunnen vullen. Dit is namelijk wel de onderliggende boodschap die door vele teams is teruggegeven waar het bestuur zich ook bewust van is.

[08-06-2022] Archivering nieuws

18-3-2022 Update

Let op! I.v.m. omstandigheden is de competitieleider momenteel niet bereikbaar. Als er dringende vragen zijn kunnen deze gesteld worden aan Hoofd Controleur Ronnie. 0655836334

Veel gestelde vragen aangaande de competitie (FAQ):

Q: Hoe zit het met promotie/degradatie?
A: Aangezien het een fun competitie betreft is het in principe niet mogelijk te promoveren of te degraderen. Verzoeken daartoe kunnen bij de inschrijving voor het nieuwe seizoen echter wel gedaan worden. Tevens zal er op vrijwilligheid wel gekeken worden of er teams door kunnen schuiven als er bijvoorbeeld een competitie hoger tekorten zijn. Als er geen vrijwillige promotie plaats kan vinden kijkt het bestuur naar de eindstanden van het laatste volledige seizoen. Dat is seizoen 2018/19.

Q: Ik heb een late ziekmelding i.v.m. corona, mag ik nog op korte termijn verzetten?
A: Aangezien we een funcompetitie spelen geldt de richtlijn van 48h voor de wedstrijd verzetten niet per definitie. Probeer met elkaar tot een andere datum te komen, er worden geen strafpunten uitgedeeld. In overleg mag je ook met een persoon minder gaan spelen om toch een avondje te kunnen darten. In deze constructie verlies je wel een single, 2 koppels en de teamronde. Tenzij jullie onderling tot een constructie komen voor een wedstrijd.

Q: Ik heb geen pasje voor een nieuw lid, wat nu?
A: Omdat we dus ook de richtlijnen loslaten voor dit halve seizoen worden er geen pasjes uitgereikt. Met ingang van het nieuwe seizoen krijgen spelers weer een nieuw pasje. Tot die tijd raden we aan om een identiteitsbewijs mee te nemen om alle twijfel bij tegenstanders te voorkomen.

Q: Waarom hebben we de contributie teruggekregen?
A: Omdat we een competitie faciliteren binnen onze systemen die nergens voor meetelt maar vooral bedacht is om iedereen weer aan het bord te laten komen. Wij als bestuur hebben met deze vorm minder werk en willen onze leden vooral laten darten. Wanneer we volgend seizoen weer van start gaan zal de contributie wel weer gewoon betaald moeten worden.

7-3-2022 Definitieve indeling online

De indeling zoals deze nu op de site staat is definitief. Het kan zijn dat teams vaker uit dan thuis spelen. Hier hebben we zo goed mogelijk rekening mee proberen te houden. We willen iedereen verzoeken met elkaar mee te denken in verzoeken van tegenstanders.

23-2-2022 - Voorlopige indeling online

De voorlopige indeling staat online. Dit is nog o.v.v. veranderingen. ​​Let op! Op dit moment staat er een volledig schema online. Dit klopt niet. We spelen een halve competitie. Hier wordt aan gewerkt.

Vanaf 7 maart verwachten we de indeling definitief te hebben. Eventuele verzoeken kunnen nog tot 4 maart worden doorgegeven. 

16-2-2022 - Samenstelling bestuur

De ALV heeft al enige tijd geen doorgang kunnen hebben en om die reden zijn de bestuursleden die nu in functie zijn officieel allen aftredend. Voornemen is om aan het begin van seizoen 2022/23 weer een ALV te laten plaatsvinden. Hierop zullen de bestuursleden officieel bekrachtigd worden. De huidige stand van zaken is als volgt:
Voorzitter - Vacant. Frits van Gestel heeft met ingang van 16/2 zijn taken per direct neergelegd. Wij danken Frits voor zijn jarenlange inzet!
Secretaris - Bart Ugen, aftredend en herkiesbaar (eventueel in andere functie)
Penningmeester - Wendy van Melis, aftredend en niet-herkiesbaar
Competitieleider - René Verhagen, aftredend en niet-herkiesbaar
Ledenadministratie - Vacant
Hoofd Controleurs - Ronnie van der Voort, aftredend en herkiesbaar
Selectiecoördinator - Daan van der Linden (waarnemend), Daan is officieel nog niet benoemd omdat er sinds zijn aantreden geen ALV meer heeft plaats gevonden.

Het bestuur is momenteel aan het bekijken wie zij voor welke rol wensen voor te dragen. Wanneer dit bekend is zal dit z.s.m. op de site geplaatst worden. Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie, neem dan contact op met de secretaris.

16-2-2022 - Info Seizoen 2021/22

Het bestuur van de PDB heeft gisterenavond bij elkaar gezeten om de vervolgstappen door te nemen betreffende de voorgenomen halve competitie.

De Horeca mag gelukkig weer langer open en de maatschappij gaat meer en meer van het slot af. Dit betekent dat we ook weer kunnen gaan darten. Er blijven echter diverse vragen open staan zoals:
- Wat te doen met korte termijn afmeldingen van teams i.v.m. isolatie?
- Wat te doen met teams die zich om wat voor reden terug moeten trekken?
- Hoe zit het met promotie/degradatie?
Deze vragen worden binnen onze reglementen onvoldoende beantwoord om goed van start te kunnen gaan. Toch willen we heel graag weer van start. We gaan dan ook van start met een halve competitie waarvoor we de indeling momenteel aan het maken zijn. Dit betekent dat er weer gedart kan worden!

We kiezen er echter wel voor om de huidige reglementen op deze competitie niet toe te passen. Zo redden we het niet om alle competities tot ten minste 12 teams te vullen en nog uit te komen met speelweken. Daarnaast willen we coulant omgaan met bovenstaande voorbeelden. Om dit formeel kloppend te laten zijn kiezen we er dus officieel voor om de competitie niet te starten en zal de PDB als alternatief een speelschema met standen etc. bieden voor de teams die wel onderling graag willen darten. De functionaliteiten van de website moeten hiervoor worden aangepast. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.

Er is voor gekozen om de inschrijving open te zetten tot en met donderdagavond 17-2. Tot dat moment kan er nog worden ingeschreven. Wij zijn voornemens om reeds betaalde contributie terug te betalen maar zijn hier de details nog van aan het uitwerken. Als er teams zijn die zich liever uitschrijven voor deze 'fun'-competitie dan mogen zij contact opnemen met de penningmeester.

[08-06-2022] Yvonne

26-1-2022 - In Memoriam, Yvonne Engelen

Gisteren, 25-1-2022, bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerde bestuurslid Yvonne Engelen is overleden na een ziekbed. Yvonne was sinds 2008 actief als bestuurslid voor de Peelland Dart Bond en nam sinds 2008 de ledenadministratie voor haar rekening. Ze heeft deze taak altijd vol overgave uitgevoerd. Daarnaast was zij een onmisbare schakel voor het indelen van de competities. Hele avonden was ze daar in de voorbereiding op een nieuw seizoen mee bezig. Naast haar taken als bestuurslid was Yvonne zeer actief als speler. Zo speelde ze competitie bij Café Bruheze en speelde ze in diverse selectieteams van de PDB. Ook was zij jaarlijks te vinden in Assen bij het Dutch Open Darts als vertegenwoordiger van de PDB. Naast deze taken had zij ook een belangrijke rol in de organisatie rondom het Open Peelland, het NDB-rankingtoernooi wat diverse keren georganiseerd werd.

We herdenken Yvonne als enthousiast, altijd vrolijk en uitermate gedreven en gaan haar ontzettend missen.

Het bestuur van de Peelland Dart Bond leeft intens mee met familie en vrienden en wensen iedereen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke periode.

Yvonne Engelen (28-3-1976 ~ 25-1-2022)