Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Mededelingen

[07-07-2020] Info Corona (niet meer actueel)

7-7-2020 Duidelijkheid voor darters

Gisteren heeft de NDB een nieuw protocol rondom darten openbaar gemaakt. Dit protocol is hier te vinden. In grote lijnen komt het er op neer dat darts, net als bijvoorbeeld voetbal, tijdens de uitoefening van de sport de anderhalve meter verplichting los mag laten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor schrijvers. Wanneer je niet zelf speelt moet je uiteraard de richtlijnen van het RIVM op blijven volgen.

 

5-6-2020 Belangrijk nieuws aangaande het nieuwe seizoen

Komende week staat de inschrijving voor komend seizoen op de planning. Na een bestuursvergadering van gisteren heeft het bestuur besloten dit gewoon door te laten gaan. De inschrijving opent op 11 juni en zal sluiten op 12 juli a.s.
Zoals eerder gecommuniceerd wordt in principe dezelfde competitie- en divisie-indeling gebruikt. Als er voorkeuren zijn om hoger of lager te worden ingedeeld moet je dit kenbaar maken bij de inschrijving!

We gaan het seizoen van start conform het wedstrijdreglement van 2019/20. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de ALV niet door te laten gaan maar heeft tegelijkertijd geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Dit met uitzondering van het nietig verklaren van de competitie. De secretaris zal wel een jaarverslag maken en dit op de site plaatsen. Jullie als leden hebben wel het recht om inzage te verkrijgen in de financiën van de bond. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de penningmeester. Aftredend en herkiesbare bestuursleden blijven in functie tot en met de volgende ALV.

Relevant nog om te vermelden is dat op het moment van schrijven er nog niet gedart mag worden in de Horeca van veiligheidsregio Brabant-zuidoost. Dit is de regio waar de bond zich heeft gevestigd en waar het merendeel van de wedstrijden wordt voltrokken. De verwachting is echter wel dat er, mits er geen nieuwe corona-piek plaats vindt, in het nieuwe seizoen gedart kan worden. Het bestuur houdt het advies van onze veiligheidsregio nauw in de gaten. Update 16-6: inmiddels is darten toegestaan in de Horeca. Echter wel zonder schrijver en met in acht neming van de anderhalve meter. Zie nieuwsbericht 7-7-2020.

Aanvullend is inmiddels de verrekening van contributie inmiddels verwerkt. De penningmeester zal alle gefaalde transacties controleren. Mocht je hierin vragen hebben kun je hierover contact opnemen met de penningmeester.

Als er verdere vragen zijn mag je contact opnemen met de secretaris.

[05-06-2020] Info Corona (niet meer actueel) Besluitvorming seizoen 2019/20

31-3-2020 Besluitvorming naar aanleiding seizoen 2019/20

Op 30 Maart heeft het bestuur van de PDB een digitale vergadering gehouden. Hierin zijn diverse vragen en zorgen besproken. Concreet zijn we tot de volgende besluiten gekomen betreffende seizoen 2019/20:

1) Het seizoen is nietig verklaard, dit betekent concreet dat het seizoen formeel 'niet gespeeld' is.
2) Uitzondering op bovenstaande zijn de reeds gegooiden 170-finishes. De Peelland Dart Bond is van mening dat deze spelers beloond mogen worden voor hun prestatie.
3) Het seizoen wordt in 2020/21, mits de situatie het toelaat, opnieuw gespeeld. Teams behouden hun competitieindeling. Op basis van het aantal inschrijvingen wordt gekeken of er voldoende vulling is in de diverse competities.
4) Teams mogen bij het inschrijven aangeven of er speciale verzoeken zijn, bijvoorbeeld om hoger of lager ingedeeld te worden, dit wordt per geval beoordeeld door het bestuur.
5) Teams die zich nieuw inschrijven worden op basis van seizoen 2018/19 ingedeeld in een divisie indien dit mogelijk is, volledig nieuwe teams starten in principe in de 4de divisie.
6) De ALV van 10 juni 2020 gaat niet door. Aangezien het seizoen nietig is verklaard wordt de nieuwe competitie op basis van de vorige ALV opgestart.
7) Inschrijving voor het nieuwe seizoen zal starten op 11 juni a.s. en sluiten op 12 juli a.s. Mocht er aanleiding zijn voor het bestuur om dit alsnog aan te passen wordt dit via deze site gecommuniceerd.
8) Het bestuur van de Peelland Dart Bond heeft besloten alle leden een restitutie van hun inschrijfgeld te betalen. Iedere speler die ingeschreven stond in seizoen 2019/20 krijgt € 5,- terug. De penningmeester zal dit in orde maken, hier zit echter veel werk in, heb dus geduld. Het bedrag wordt teruggestort aan diegene die bij inschrijving van het team de contributie heeft overgemaakt.

We hopen hiermee een duidelijk plan de campagne te hebben ontworpen. We danken verder alle leden voor het begrip tot dusverre voor deze ingrijpende veranderingen in de competitie.

26-3-2020 Informatie Corona-virus

In verband met de uitbraak van het Corona-virus heeft de Peelland Dart Bond helaas moeten besluiten ALLE activiteiten rondom het dartseizoen 2019/20 af te gelasten. De NDB heeft een drietal denkbare scenario's online gebracht via deze link. De Peelland Dart Bond heeft er voor gekozen om mee te gaan in het advies van de NDB en gaat dus voor scenario C. Dit betekent dat het seizoen 2019/20 nietig wordt verklaard en dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden.
Omdat ook het bestuur van de PDB zich aan de geldende richtlijnen moet houden is een fysieke bestuursvergadering niet gewenst. Het bestuur zal a.s. maandag digitaal bijeen komen om de vervolgstappen te bespreken en daarna z.s.m. duidelijkheid bieden op deze site.

 

 

 

17-2-2020  Wegens technische problemen is de ledenadministratie alleen telefonisch bereikbaar en kunnen  ledenpasjes niet geprint worden. Er word druk gewerkt om dit probleem te verhelpen. 

11-2-2020  Belangrijke data, noteer ze vast in je agenda

6 juni 2020 - Divisiekampioenschappen PDB
7 juni 2020 - Nationale Bekerkampioenschappen
20 juni 2020 - Nationale divisiekampioenschappen voor 2e/3e/4e divisie
28 juni 2020 - Nationale divisiekampioenschappen voor ere/1e divisie

10 juni 2020 - ALV

11 juni 2020 tot en met 12 juli 2020 - Inschrijven nieuwe seizoen

[13-03-2020] info Corona (NIET MEER ACTUEEL)

11-3-2020 Belangrijke UPDATE Informatie Corona-virus

Op 11 Maart heeft NOC/NSF een advies geformuleerd wat door de NDB is uitgedragen naar de Dartsbonden in Noord-Brabant. In het statement op de NDB site is te lezen dat bonden in Brabant geadviseerd wordt om alle sportevenementen tot en met het weekend af te gelasten. De Peelland Dart Bond betreurt dit maar gaat gezien de omstandigheden in Noord-Brabant wel mee in dit besluit. Dit betekent dat alle competitiewedstrijden op 11-12-13 maart en de selectiewedstrijd op 14 maart worden afgelast.

De betrokken wedstrijden worden verplicht ingehaald in de eerst volgende bekerweek. Dit is week 15.

Het speelschema is aangepast naar week 15 met uitzondering van teams die op die dag in die week al een wedstrijd hadden.  Zij moeten zelf met de tegenstander een datum regelen.

Het bestuur komt 17 Maart bijeen om te beoordelen of er verdere maatregelen nodig zijn. Bij vragen is contact met de secretaris mogelijk.

Bestuursleden zijn druk met het bellen naar de diverse captains om deze informatie door te geven.

10-3-2020  Informatie Corona-virus

Naar aanleiding van de recente berichten rondom het Corona-virus zijn wij als bestuur benaderd met de vraag wat hierin de lijn voor de PDB is. De NDB staat in contact met het RIVM en zal later vandaag of morgenvroeg een statement op haar eigen site plaatsen. (Update 17:15 uur. Statement is hier te vinden)

Naar aanleiding van ons overleg met de NDB heeft de PDB besloten dat voor alsnog de corona-problemen geen effect hebben op de wedstrijden binnen de PDB. D.w.z. er wordt niets collectief afgelast. Wedstrijden mogen in principe gewoon gespeeld worden. Als teams om reden van het corona-virus en/of zieke teamgenoten niet kan of wil spelen staat het hen vrij om wedstrijden te verzetten. De PDB adviseert wel in lijn met de landelijke adviezen om voorafgaand en na de wedstrijd geen handen te schudden. Daarnaast gelden de algemene adviezen zoals wellicht bekend ook voor de PDB. Deze staan hieronder nog eens benoemd.
Advies:
- Was je handen regelmatig
- Hoest en Nies in je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Schud geen handen

Blijf deze site goed in de gaten houden. Deze week bleek eens te meer dat het geldende beleid zomaar kan worden bijgesteld. Wanneer dit het geval is zal de PDB zich opnieuw beraden. Vragen over het coronavirus? Neem contact op met de secretaris.

[10-03-2020] Info open Peelland

26-2-2020
Komende zondag staat Open Peelland 2020 op het programma. Sporthal d'n Ekker in Beek en Donk wordt omgetoverd in dartshal waar alle deelnemers zullen strijden voor felbegeerde NDB-rankingpunten. Heren A en Dames moeten zich digitaal vooraf inschrijven. Dit kan door op deze link te klikken. Heren B, paradarters, specials en alle jeugd kan zich op de dag zelf inschrijven. Tot zondag!

 

 

20-1-2020  Vrijwilligers gezocht Open Peelland

Op 1 maart aanstaande staat het Open Peelland weer op het programma. Dit toernooi maakt onderdeel uit van de NDB-ranking. Voor dit toernooi zoeken wij nog een aantal vrijwilligers. Heb je interesse om een rol te vervullen op die dag? Neem dan even contact op met onze secretaris via 0645036765 of secretaris@pdbdarts.nl

 

12-7-2019  spelerspas/pasfoto

Heb je een speler ingeschreven die niet in het bezit is van een pvc spelerspas en nog geen foto opgestuurd? Doe dit z.s.m.! Sla de foto op onder de naam van de speler (opslaan als) in .jpg. Alle andere bestanden kunnen niet overgezet worden op een ledenpas. Mail deze  naar leden@pdbdarts.nl met daarbij duidelijk de teamnaam en de naam en geboortedatum van de speler op de foto. Er komen in deze periode tientallen foto’s binnen dus wees duidelijk.  Liever 10 mails met 1 foto dan alle 10 in 1 mail.