Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Mededelingen

[07-07-2020] Info Corona (niet meer actueel)

7-7-2020 Duidelijkheid voor darters

Gisteren heeft de NDB een nieuw protocol rondom darten openbaar gemaakt. Dit protocol is hier te vinden. In grote lijnen komt het er op neer dat darts, net als bijvoorbeeld voetbal, tijdens de uitoefening van de sport de anderhalve meter verplichting los mag laten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor schrijvers. Wanneer je niet zelf speelt moet je uiteraard de richtlijnen van het RIVM op blijven volgen.

 

5-6-2020 Belangrijk nieuws aangaande het nieuwe seizoen

Komende week staat de inschrijving voor komend seizoen op de planning. Na een bestuursvergadering van gisteren heeft het bestuur besloten dit gewoon door te laten gaan. De inschrijving opent op 11 juni en zal sluiten op 12 juli a.s.
Zoals eerder gecommuniceerd wordt in principe dezelfde competitie- en divisie-indeling gebruikt. Als er voorkeuren zijn om hoger of lager te worden ingedeeld moet je dit kenbaar maken bij de inschrijving!

We gaan het seizoen van start conform het wedstrijdreglement van 2019/20. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de ALV niet door te laten gaan maar heeft tegelijkertijd geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Dit met uitzondering van het nietig verklaren van de competitie. De secretaris zal wel een jaarverslag maken en dit op de site plaatsen. Jullie als leden hebben wel het recht om inzage te verkrijgen in de financiën van de bond. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de penningmeester. Aftredend en herkiesbare bestuursleden blijven in functie tot en met de volgende ALV.

Relevant nog om te vermelden is dat op het moment van schrijven er nog niet gedart mag worden in de Horeca van veiligheidsregio Brabant-zuidoost. Dit is de regio waar de bond zich heeft gevestigd en waar het merendeel van de wedstrijden wordt voltrokken. De verwachting is echter wel dat er, mits er geen nieuwe corona-piek plaats vindt, in het nieuwe seizoen gedart kan worden. Het bestuur houdt het advies van onze veiligheidsregio nauw in de gaten. Update 16-6: inmiddels is darten toegestaan in de Horeca. Echter wel zonder schrijver en met in acht neming van de anderhalve meter. Zie nieuwsbericht 7-7-2020.

Aanvullend is inmiddels de verrekening van contributie inmiddels verwerkt. De penningmeester zal alle gefaalde transacties controleren. Mocht je hierin vragen hebben kun je hierover contact opnemen met de penningmeester.

Als er verdere vragen zijn mag je contact opnemen met de secretaris.

[05-06-2020] Info Corona (niet meer actueel) Besluitvorming seizoen 2019/20

31-3-2020 Besluitvorming naar aanleiding seizoen 2019/20

Op 30 Maart heeft het bestuur van de PDB een digitale vergadering gehouden. Hierin zijn diverse vragen en zorgen besproken. Concreet zijn we tot de volgende besluiten gekomen betreffende seizoen 2019/20:

1) Het seizoen is nietig verklaard, dit betekent concreet dat het seizoen formeel 'niet gespeeld' is.
2) Uitzondering op bovenstaande zijn de reeds gegooiden 170-finishes. De Peelland Dart Bond is van mening dat deze spelers beloond mogen worden voor hun prestatie.
3) Het seizoen wordt in 2020/21, mits de situatie het toelaat, opnieuw gespeeld. Teams behouden hun competitieindeling. Op basis van het aantal inschrijvingen wordt gekeken of er voldoende vulling is in de diverse competities.
4) Teams mogen bij het inschrijven aangeven of er speciale verzoeken zijn, bijvoorbeeld om hoger of lager ingedeeld te worden, dit wordt per geval beoordeeld door het bestuur.
5) Teams die zich nieuw inschrijven worden op basis van seizoen 2018/19 ingedeeld in een divisie indien dit mogelijk is, volledig nieuwe teams starten in principe in de 4de divisie.
6) De ALV van 10 juni 2020 gaat niet door. Aangezien het seizoen nietig is verklaard wordt de nieuwe competitie op basis van de vorige ALV opgestart.
7) Inschrijving voor het nieuwe seizoen zal starten op 11 juni a.s. en sluiten op 12 juli a.s. Mocht er aanleiding zijn voor het bestuur om dit alsnog aan te passen wordt dit via deze site gecommuniceerd.
8) Het bestuur van de Peelland Dart Bond heeft besloten alle leden een restitutie van hun inschrijfgeld te betalen. Iedere speler die ingeschreven stond in seizoen 2019/20 krijgt € 5,- terug. De penningmeester zal dit in orde maken, hier zit echter veel werk in, heb dus geduld. Het bedrag wordt teruggestort aan diegene die bij inschrijving van het team de contributie heeft overgemaakt.

We hopen hiermee een duidelijk plan de campagne te hebben ontworpen. We danken verder alle leden voor het begrip tot dusverre voor deze ingrijpende veranderingen in de competitie.

26-3-2020 Informatie Corona-virus

In verband met de uitbraak van het Corona-virus heeft de Peelland Dart Bond helaas moeten besluiten ALLE activiteiten rondom het dartseizoen 2019/20 af te gelasten. De NDB heeft een drietal denkbare scenario's online gebracht via deze link. De Peelland Dart Bond heeft er voor gekozen om mee te gaan in het advies van de NDB en gaat dus voor scenario C. Dit betekent dat het seizoen 2019/20 nietig wordt verklaard en dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden.
Omdat ook het bestuur van de PDB zich aan de geldende richtlijnen moet houden is een fysieke bestuursvergadering niet gewenst. Het bestuur zal a.s. maandag digitaal bijeen komen om de vervolgstappen te bespreken en daarna z.s.m. duidelijkheid bieden op deze site.

 

 

 

17-2-2020  Wegens technische problemen is de ledenadministratie alleen telefonisch bereikbaar en kunnen  ledenpasjes niet geprint worden. Er word druk gewerkt om dit probleem te verhelpen. 

11-2-2020  Belangrijke data, noteer ze vast in je agenda

6 juni 2020 - Divisiekampioenschappen PDB
7 juni 2020 - Nationale Bekerkampioenschappen
20 juni 2020 - Nationale divisiekampioenschappen voor 2e/3e/4e divisie
28 juni 2020 - Nationale divisiekampioenschappen voor ere/1e divisie

10 juni 2020 - ALV

11 juni 2020 tot en met 12 juli 2020 - Inschrijven nieuwe seizoen